AYT Coğrafya: Küresel Ticaret TEST - 2


Küresel Ticaret konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Küresel Ticaret Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Küresel Ticaret konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Küresel Ticaret Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Küresel Ticaret TEST - 2
1.
"Bir ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli olan tica­ri, mali ve ekonomik alanlara ilişkin hukuki ve idari dü­zenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandı­ğı sanayi ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı yerlerdir."

Bu parça aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Serbest bölge
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, küresel ticaretin geliş­mesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hava yollarındaki trafik yoğunluğunun artması
Soru Açıklaması
4.
1- Asya'daki Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore .

2- Avrupa'daki Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya

3- Kuzey Amerika'daki ABD ve Kanada

Yukarıdaki ülkelerin benzer olan özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Küresel ticarette büyük paya sahip olmaları
Soru Açıklaması
5.
ispanya, Fransa ve İtalya ihtiyacı olan ham petrolü ge­nellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden alır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamada kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Dış ticaretin öncelikle birbirine yakın bölgeler ara­sında geliştiğini
Soru Açıklaması
6.
Bir ülkenin ulusal sınırları içerisinde bulunmakla birlik­te o ülkeye ait vergi ve gümrük uygulamalarına tabi ol­mayan ya da ayrıcalıklı olan ticari sahalara serbest ti­caret bölgesi adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi serbest ticaret bölgeleri­nin kuruluş amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" iç ticareti canlandırmak
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
8.
"Dünya genelinde ham madde kaynakları bakımından zengin olan yerler ile üretim bölgeleri ve pazar alanları­nın bulunduğu yerler farklılık gösterebilmektedir. Bu du­rum ham madde, üretim ve pazar arasındaki etkileşimi artırarak ........................................ ortaya çıkarır."

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki­lerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" küresel ticareti
Soru Açıklaması
9.


Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi ke­sinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Üretim teknolojileri gelişmemiştir.
Soru Açıklaması
10.


Buna göre, hangi ülkeler arasındaki ticaret hacmi­nin daha az olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Hollanda - Brezilya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.