AYT Coğrafya: Küresel Ticaret TEST - 1


Küresel Ticaret konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Küresel Ticaret Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Küresel Ticaret konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Küresel Ticaret Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Küresel Ticaret TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
- Uluslararası yatırımların,

- Sanayileşme oranının,

- Aritmetik nüfus yoğunluğunun

fazla olduğu bir bölgenin başlıca özelliği aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Büyük bir pazar olması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel ve teknolojik gelişmenin tarımsal üretimi artırmada kullanıldığını göstermez?
Doğru Cevap: "A" Nadas yönteminin uygulanması
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.
1- Cam

2- Çimento

3- Demir - çelik

4- Yapay gübre

Yukarıdaki sanayi kollarından hangilerinin ham maddesi taşa ve toprağa dayalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Dünyanın önemli petrol kuyularının coğrafi dağı­lışını gösteren bir haritada aşağıdaki ülkelerden hangisinin yer aldığı ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
9.
Biyoteknolojide yaşanan gelişmelere, aşağıdaki­lerden hangisi örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Et ve süt hayvanlarının meralarda otlatılması
Soru Açıklaması
10.
Ham madde, üretim ve pazar, ekonominin temel un­surlarındandır. Dünyada ham madde, üretim ve pazar alanlarının bir arada bulunduğu, ticaretin geliştiği böl­geler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın en önemli ham madde, üretim ve pazar bölgeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" Kuzey Amerika
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.