AYT Coğrafya: Kültür Bölgelerinin Özellikleri TEST - 1


Kültür Bölgelerinin Özellikleri konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Kültür Bölgelerinin Özellikleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Kültür Bölgelerinin Özellikleri konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Kültür Bölgelerinin Özellikleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Kültür Bölgelerinin Özellikleri TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
3.
Toplumsal gelişme süreci içerisinde oluşan, bir top­luma veya halka özgü dil, din, sanat eseri, düşünce, davranış, örf, adet gibi maddi ve manevi değerlere kültür denir.

Aşağıdakilerden hangisi, kültürün genel özellik­lerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Farklı unsurlarla etkileşime kapalı olması
Soru Açıklaması
4.
Bir kültürde ortaya çıkan maddi ve manevi kültür ögesinin başka kültürlerde görülmesine kültürel yayılma adı verilir.

Aşağıdakilerden hangisi, kültürel yayılmaya etki eden faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ham madde üretimi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki kültür - kültürel özellik eşleştirmelerin­den hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Latin Amerika kültürü --> Kril alfabesi kullanılması
Soru Açıklaması
6.
Kültür bölgelerinin dağılışını gösteren bir dünya hari­tasında Batı (Avrupa) kültür bölgesinin daha geniş alan kapladığı görülür.

Batı kültür bölgesinin birçok kıtaya yayılmasında, Avrupalıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Coğrafi Keşifler sonucunda birçok kıtada sömürge imparatorlukları kurmaları
Soru Açıklaması
7.
(1) Ülkelerin, bölgelerin, toplumların alışkanlık ve gele­neklerinin, din ve dil gibi özelliklerinin, yeme-içme, giyim-kuşam, müzik, mimari vb. özelliklerini inceleyen coğrafya koluna kültür coğrafyası denir. (2) Fiziki coğrafyanın tüm konuları kültürü kapsayabilmektedir. (3) Her nesil miras olarak devraldığı kültürü değiştirir. (4) Bu nedenle kültür; değiştirilebilen, aktarılabilen ve çe­şitli ihtiyaçları giderebilen özelliklere sahiptir. (5) Türk, Çin ve Hint kültürleri dünyanın en eski kültürleri ara­sında sayılabilir.

Yukarıdaki parçada numaralandırılan bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Slav kültür alemi içerisin­de yer alan ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ukrayna
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki dünya miraslarından hangisi Japon kül­türünün sembollerinden biridir
Doğru Cevap: "D" Fuji Dağı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.