AYT Coğrafya: Jeopolitik Konum TEST - 1


Jeopolitik Konum konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Jeopolitik Konum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Jeopolitik Konum konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Jeopolitik Konum Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Jeopolitik Konum TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'yi doğrudan ilgi­lendiren uluslararası sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Küresel güçlerin ve terör örgütlerinin çeşitli faaliyet­leriyle büyüyen Suriye Sorunu
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye'nin jeopolitik önemini daha fazla artırması beklenir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası enerji nakil hatlarının çoğunun Türkiye'den geçmesi
Soru Açıklaması
3.
1- Dünyanın en büyük bor rezervlerinin Güney Marmara ve İçbatı Anadolu'da yer alması

2- Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin diğer ülkelerle yaptığı deniz ticaretinde İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kullanılması

3- Azerbaycan petrollerinin, Bakü - Tiflis - Ceyhan boru hattıyla Türkiye limanlarından dünyaya pa­zarlanması

4- Anadolu Yarımadası'nın endemik ve relikt bitki çeşitliliğinde Avrupa ve Orta Doğu'da ilk sırada yer alması

5- Asya ve Avrupa arasındaki transit ticaret yollarının hem İstanbul ve Çanakkale boğazlarından hem de Anadolu - Trakya üzerinden yapılması

Yukarıdakilerden hangileri, Türkiye'nin jeopolitik önemini artıran özellikler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" yalnız 4
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda bazı doğal ve beşeri unsurların jeopolitik önemini sağlayan özellikleriyle ilgili yapılan eş­leştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kıbrıs Adası --> Zengin petrol ve kömür yataklarına sahip olması
Soru Açıklaması
5.
Coğrafi konumları dikkate alındığında;

1- Keşmir,

2- Kafkaslar,

3- Batı Afrika,

4- Balkanlar,

bölgelerinin hangilerinde yaşanan uluslararası sorunların Türkiye'yi yakından ilgilendirmesi bek­lenir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
6.
Suya olan ihtiyaç arttıkça, su daha stratejik bir kaynak halini almaktadır. Geleceğe ilişkin uluslarlararası sa­vaş senaryoları içinde su kaynaklı olanlar da önemli bir yer tutmaktadır.

Buna göre, coğrafi konum itibarıyla aşağıdaki akarsulardan hangisinin stratejik öneminin daha fazla olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Fırat
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Türkiye'nin;

- Asya ve Avrupa arasında yapılması planlanan ener­ji nakil hatları üzerinde yer alması,

- Çanakkale ve İstanbul boğazlarında transit gemi trafiğinin yoğun olması,

- hem doğu hem de batı uygarlıklarına ait tarihi ve kültürel varlıkların fazla olması

gibi özellikleri aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "B" Coğrafi konumunun
Soru Açıklaması
9.
"Türkiye, jeopolitik konumu gereğince sıcak denizlere inmek isteyen, Basra Körfezi'ndeki petrol yataklarını ele geçirmek veya bu yataklardan kolayı ıkla yararlan­mak isteyen, boğazların ulaşım ve stratejik özelliğini kullanmak isteyen güçlü devletler tarafından sürekli büyüteç altında tutulmuş ve tutulmaktadır. Bu durum zaman zaman Türkiye'ye sıkıntı, zaman zaman da büyük devletlerin çıkar ilişkilerinin çatışması nedeniy­le güç vermiştir. (Prof. Dr. İbrahim ATALAY)"

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'ye güç veren gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Rusya ve Orta Asya'nın zengin doğal gaz rezerv­lerinin boru hatlarıyla Avrupa'ya pazarlanması için uluslararası anlaşmaların imzalanması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin jeopolitik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan ölçütler­den biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kullandığı uluslararası saat dilimleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.