AYT Coğrafya: İlk Kültür Bölgeleri TEST - 1


İlk Kültür Bölgeleri konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. İlk Kültür Bölgeleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki İlk Kültür Bölgeleri konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak İlk Kültür Bölgeleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: İlk Kültür Bölgeleri TEST - 1
1.
1- llıman okyanus

2- Tundra

3- Muson

4- Akdeniz

İlk kültür merkezlerinin yukarıdaki iklim bölgele­rinden hangilerinde ortaya çıktığı savunulamaz?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
"Bu uygarlık, Büyük Okyanus kıyısına paralel uzanan And Dağları üzerinde 12. ve 16. yüzyıllar arasında hüküm sürmüştür. Bulundukları bölgenin coğrafi ko­numu nedeniyle Güneş'in hareketleri konusunda uz­manlaşmışlar ve Güneş saatini yapmışlardır. Yüksek kayalıklara yerleştirdikleri elips şeklindeki altın yan­sıtıcılarla astronomik gözlemler yapmışlar Güneş'in yıllık hareketlerini incelemişlerdir."

Yukarıdaki parçada bazı özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnka
Soru Açıklaması
3.
insanlar son buzul çağında dağınık halde geniş saha­lara yayılmış olarak yaşıyorlardı. Sıcak iklim koşullarının başlamasıyla birlikte buzullar bazı bölgelerde erimeye başlamış, 10-12 bin yıl öncesinden itibaren yeryüzün­deki bazı sahalar yavaş yavaş kuraklaşmıştır. Buna bağlı olarak dağınık ve seyrek halde yaşayan insanlar su kaynaklarının yakınlarına doğru çekilerek vadi ta­banlarında yerleşmeye başlamışlardır. Zamanla bu sahalarda tarımsal faaliyetler çoğalmış, bunun bir sonu­cu olarak siyasi, idari, askeri ve dini teşkilatlar kurularak yerleşik hayat hüküm sürmeye başlamıştır. Böylece yer­yüzündeki ilk medeniyetlerin temeli atılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin, ilk medeniyetlerin or­taya çıktığı yerlerden biri olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Kongo Havzası
Soru Açıklaması
4.
İlk uygarlıklar, tarıma elverişli toprakların ve su kay­naklarının fazla olduğu yerlerde ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ilk uygarlıklarda tarım en önemli ekonomik faaliyet koludur. Bunun yanında iklim koşulları da tarımı yapılan ürünleri önemli ölçüde etkilemiştir.

Buna göre, Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında aşağıdaki bitkilerden hangisinin tarımının yapıldığı söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Çay
Soru Açıklaması
5.
Mezopotamya, Mısır ve Hint uygarlıklarının ortak coğrafi özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki büyük nehir boy­larında gelişmeleri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya Uygarlığı'nın ortaya çıktığı akarsu havzalarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Fırat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Çin Uygarlığı'na ait özel­liklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Orta Amerika'daki Maya uygarlığı ile güçlü siyasi ve ticari ilişkiler kurmuştur.
Soru Açıklaması
8.
İlk uygarlıklardan hangisinde, büyük nehir kenar­larında kurulan ve tarım ürünlerine dayalı ticaretin geliştiği ilkel şehir kalıntılarına rastlanılmaz?
Doğru Cevap: "C" İnka
Soru Açıklaması
9.
Fenike, İyon ve Yunan uygarlıklarıyla ilgili aşağıda­ki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Balıkçılık yapmışlar ve ihtiyaç fazlası balıkları kuru­tarak Hint ve Çin uygarlığına pazarlamışlardır.
Soru Açıklaması
10.
Mısır Uygarlığı'nın kendine özgü niteliklerini koruyabilmiş olması, aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur
Doğru Cevap: "E" Çevresinde aşılması zor olan çöllerin bulunmasının
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.