AYT Coğrafya: Geleceğin Dünyası TEST - 1


Geleceğin Dünyası konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Geleceğin Dünyası Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Geleceğin Dünyası konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Geleceğin Dünyası Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Geleceğin Dünyası TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
2.
Avrupa'da yakın bir gelecekte aşağıdakilerden han­gisinin yaygınlaşması beklenmemektedir?
Doğru Cevap: "A" Sanayi ağırlıklı üretimin
Soru Açıklaması
3.
20. yüzyılın ikinci yarısından gunumüze kadar geçen sürede; ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve İngiltere hem küresel ticaretin liderliğini yapmış hem de dünya­nın en büyük ekonomik güçleri olmuşlardır. Günü­müzde yaşanan ekonomik gelişmelere göre, yakın gele­cekte ABD, Fransa ve İngiltere ekonomilerinin zayıflayacağı buna karşın .................................. gibi ülkelerin küresel ticaretteki payının daha da artacağı ön görül­mektedir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ülkeler­den hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Çin, Rusya, Hindistan
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
6.
Küreselleşmenin itici gücü teknolojidir. Teknolojik geliş­meler bir yandan ekonomik faaliyetlerde standartları yük­seltirken bir yandan da çeşitli sorunlara yol açmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi, teknolojik gelişmelerin beşeri ve ekonomik faaliyetlerde neden olduğu sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" iş gücüne duyulan ihtiyacın azalması
Soru Açıklaması
7.
Nüfus bilimcilerinin yaptığı tahminlere göre, günü­müzde 127 milyon olan Japonya nüfusunun 2030'da 110 milyona, 2050 yılında 95 milyona ve 2100 yılında 75 milyona düşmesi beklenmektedir.

Japonya'nın nüfusunun gelecek yıllarda azalacak olması, aşağıdakilerden hangisinin de azalmasına. neden olacaktır?
Doğru Cevap: "D" Nüfus yoğunluğu
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
9.
Tarım foknsiyonlu yerleşmelerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel faaliyetlerden biri de festivallerdir. Örneğin; italya'nın ivrea beldesinde her yılın şubat ayında Portakal Savaşları, İspanya'daki Pamplona şehrinde her yılın temmuz ayında Boğa Festivali gibi etkinlikler düzenlenir.

Parçada sözü edilen festivallerin, yöre ekonomi­sine olan katkısı aşağıdaki sektörlerden hangisin­de daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" Turizm
Soru Açıklaması
10.
inovasyon; üretimden pazarlamaya, yönetim ve orga­nizasyondan dış ilişkilere kadar her alanda mevcut olan işleyişin üzerine yeni yaklaşımlar kazandırmaktır. Yakın gelecekte, ülkeler küresel ölçekte varlıklarını devam ettirip aynı zamanda fark yaratabilmek için üretim, yönetim, eğitim ve sağlık gibi birçok konuda var olan işleyişe yenilikler katmak zorundadır.

Günümüzdeki önemi giderek artan inovasyona, birçok ülkenin büyük yatırımlar yapmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küresel çapta rekabet gücü sağlama
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.