AYT Coğrafya: Enerji Akışı ve Madde Döngüleri TEST - 2


Enerji Akışı ve Madde Döngüleri konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Enerji Akışı ve Madde Döngüleri konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Enerji Akışı ve Madde Döngüleri TEST - 2
1.
Besin zincirinde, enerjinin bir gruptan diğerine aktarıl­dığı her halka bir beslenme seviyesini oluşturur. Be­sin zinciri boyunca aktarılan enerjinin büyük bir kısmı o canlının yaşamsal ihtiyaçları için kullanılırken geri­ye kalanı zincirin bir sonraki halkasına aktarılır.

1- Besin piramidi

2- Oksijen döngüsü

3- Fotosentez

Bu parçada yukarıdakilerden hangilerine değinil­miştir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
(1) Güneş, ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır. (2) Güneşten gelen enerjinin önemli bir kısmı üreticiler ta­rafından tutulmakta ve fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürülmektedir. (3) Otçullar bitkilerden al­dıkları enerji ile yaşar, etçiller de otçulların bünyele­rinde depo ettikleri enerjiyi, onları avlayarak alırlar. (4) Ölen bütün canlılardaki kimyasal enerji ise tekrar bitki­ler tarafından kullanılır. (5) Böylece canlılarda besin ak­tarımına bağlı olarak enerji akışı gerçekleşmiş olur.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
3.
1- Canlıların yapısındaki karbonun solunum yoluyla atmosfere dönmesi

2- Bitkilerin fotosentez yapması

3- Birincil tüketicilerin besin tüketmesi

4- Ölen canlıların toprağa karışarak çürümesi

Yukarıda verilenlerden hangileri bir ekosistemde enerji akışını başlatan en önemli faktörlerdir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
1- Azot, besin zinciri yoluyla bitkilerden otçullara, ot­çullardan etçillere geçer.

2- Bitkiler fotosentez yaparak azotu nitrit ve nitratlara dönüştürür.

3- Atmosferdeki azot, insanlar ve hayvanlar tarafın­dan doğrudan alınamaz.

4- Azot, organik maddelerin yakılıp enerjiye çevril­mesinde önemli rol oynar.

Yukarıda verilenlerden hangileri azot döngüsü için doğru bilgilerdir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
6.
- insan ve hayvanların solunum yapması

- Canlıların bünyelerine aldıkları besinleri enerjiye dönüştürmesi

- Fosil yakıtların yanması

Yukarıdakilerin gerçekleşmesi için gerekli olan do­ğal madde aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oksijen
Soru Açıklaması
7.


Karbon döngüsüyle ilgili;

1- Bitkiler atmosferdeki karbonu doğrudan kullanabilir.

2- Fosil yakıt kullanımı sonucunda atmosferdeki kar­bondioksit miktarı artar.

3- Hayvanlar havadaki karbondioksiti kullanarak solu­num yapar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisiyle karbondioksitin açığa çıkması beklenmez?
Doğru Cevap: "A" Bitkilerin fotosentez yapması
Soru Açıklaması
9.
insanlar tatil yaparken çoğunlukla;

- yazın deniz ya da okyanus kıyılarını,

- ilkbahar ve yaz mevsiminde orman alanlarını,

- Tropikal Kuşak'taki adaları
tercih etmektedirler.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerin­den biridir?
Doğru Cevap: "D" Havadaki oksijen miktarının fazla olması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, azot döngüsündeki aşa­malardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Suyun fotoliz yoluyla ayrışması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.