AYT Coğrafya: Enerji Akışı ve Madde Döngüleri TEST - 1


Enerji Akışı ve Madde Döngüleri konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Enerji Akışı ve Madde Döngüleri konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Enerji Akışı ve Madde Döngüleri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Enerji Akışı ve Madde Döngüleri TEST - 1
1.
1- Güneş, ekosistemlerin en önemli enerji kay­nağıdır.

2- Otçullar, bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine ala­rak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanır.

3- Birçok ekosistemde enerjinin önemli bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır.

4- İkincil tüketicilerin başlıca enerji kaynağı üçüncül tüketicilerdir.

Canlılar arasındaki enerji akışıyla ilgili yukarıda ve­rilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Canlıların doğal enerjiden yararlanarak yaşamlarını sürdürmeleri, besin zincirine dayalı enerji akışı ile olur. Enerji akışı iki aşamada ortaya çıkmaktadır. İlk aşamada yeşil bitkiler güneş enerjisini .......................... . yoluyla kimyasal enerjiye çevirerek depolar. İkinci aşamada ise hayvanlar bu bitkileri ya da birbirlerini yiyerek enerjilerini sağlarlar.

Buna göre, yukarıdaki parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" fotosentez
Soru Açıklaması
3.
Ekosistem ve besin zinciriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Üreticiler, ölü hayvan ve bitkilerdeki organik bile­şikleri ayrıştırarak yaşamlarını sürdürürler.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, besin zincirinin doğal iş­leyişini bozan beşeri uygulamalardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Dolgu yapılarak denizden kazanılan arazilerde sanayi bölgelerinin kurulması
Soru Açıklaması
5.


Buna göre, yukarıdaki besin piramidinin hangi bi­yoma ait olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" llıman çayır biyomu
Soru Açıklaması
6.
Besin piramidinin tabanında yer alan canlılarla il­gili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Ölmüş canlıların yapısındaki organik maddeleri parçalayarak nitrata dönüştürür.
Soru Açıklaması
7.
Canlılar arasındaki besin zinciriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Üreticilerin temel besin kaynağı ayrıştırıcılardır.
Soru Açıklaması
8.
Besin piramitlerinde tabandan tavana doğru aktarılan enerji, her katta azalarak devam eder.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisine ait bir besin piramidinin tabanındaki enerji mik­tarının daha az olması beklenir?
Doğru Cevap: "E" Kuzey Afrika
Soru Açıklaması
9.
Mikroorganizmaların organik madde ve artıkları ayrıştırmasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçek­leşir?
Doğru Cevap: "C" Topraktaki humus oranının artması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki canlılardan hangisi güneşten gelen enerjiyi doğrudan kullanabilir?
Doğru Cevap: "A" Kızılçam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.