AYT Coğrafya: Ekstrem Doğa Olayları TEST - 1


Ekstrem Doğa Olayları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ekstrem Doğa Olayları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekstrem Doğa Olayları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekstrem Doğa Olayları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Ekstrem Doğa Olayları TEST - 1
1.
Sel ve su taşkınları, aşırı yağışların ortaya çıkardığı en önemli sorunlardır. Bu tür doğa olayları bazen çok tehlikeli boyutlara varabilir. Tarihte büyük hasar veren çok sayıda sel felaketi yaşanmıştır.

Aşağıdaki ülkelerden hangisi, bu parçada sözü edilen sıra dışı doğa olayını daha sık yaşar?
Doğru Cevap: "B" Bangladeş
Soru Açıklaması
2.
Türkiye'de yazın yaşanan aşırı sıcaklıklar sonucun­da aşağıdakilerden hangisi beklenmez?
Doğru Cevap: "A" Tarım yapılan arazilerin küçülmesi
Soru Açıklaması
3.
Ekstrem doğa olayları; astronomi, jeolojik, jeomorfolo­jik, meteorolojik - hidrometeorolojik karakterli olmak üzere çeşitli gruplara ayrılır.

Aşağıdakilerden hangisi hidrometeorolojik karak­terli ekstrem olaylara örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" 201 O yılında, Pakistan'da aşırı yağışların etkisiyle ülke topraklarının beşte birinin sel suları altında kalması ve tarım arazileri ile yerleşim alanlarının büyük zarar görmesi
Soru Açıklaması
4.
Herhangi bir bölgede o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen sıcaklık ve soğukların belli bir süre yaşanması başta insanlar olmak üzere bütün canlıları olumsuz yönde etkilemektedir.

Buna göre, hava sıcaklığında ekstrem değerlerin görülmesi aşağıdaki ekonomik etkinliklerden han­gisini daha az etkiler?
Doğru Cevap: "D" Jeotermal enerji üretimi
Soru Açıklaması
5.
"Yaşadığım yerde kışlar soğuk ve karlı olmasına karşın bu sene kış mevsimi çok sert ve uzun geçti. Yaklaşık 4 metreye ulaşan kar örtüsü kalınlığı nedeniyle evden, kar içinde tünel açarak çıkıyorduk. Bununla birlikte haf­talar boyu süren don olayı ve gece sıcaklıklarının
- 33°C'ye kadar düşmesi sonucunda akarsular ve göller dondu, hayvanlarımızın çoğu soğuktan telef oldu. Biz dahil herkes evine hapsolmuş, ekonomik hayat durmuş ve ulaşım imkansız hale gelmişti."

Yukarıda, yaşadığı yerdeki ekstrem durumun so­nuçlarını anlatan kişinin hangi ilde olduğu söy­lenebilir?
Doğru Cevap: "C" Erzurum
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'de, aşağıdaki meteorolojik olaylardan han­gisinin yaşanması, ekstrem durum sınıflandırması içerisinde ele alınmaz?
Doğru Cevap: "A" Kars Platosu'nda ocak ve şubat ayı boyunca don olayının yaşanması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki bölgelerden hangisinde, büyük bir he­yelan olayının görülmesi, o bölge için ekstrem bir durumdur?
Doğru Cevap: "D" Orta Asya
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi jeolojik kökenli ekstrem olaylara örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" İzlanda'nın güneyinde yer alan bir buzulun altındaki volkanın patlamasıyla oluşan kül bulutunun Avrupa'daki hava trafiğini iki hafta boyunca felç etmesi
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, kuraklığın doğal süreçle­re olan etkilerinden biridir
Doğru Cevap: "E" Hidrolojik dengenin bozulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.