AYT Coğrafya: Ekosistem TEST - 1


Ekosistem konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ekosistem Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekosistem konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekosistem Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Ekosistem TEST - 1
1.
Bir ekosistem; bitki, hayvan, mikroorganizma ile can­lılardan; toprak, su, hava ve mineral gibi cansız var­lıklardan oluşur. Bu varlıklar gerek kendi içlerinde ge­rekse çevreleri arasında karmaşık ilişkiler içindedirler. Bu ilişkiler su döngüsü, toprak oluşumu, enerji akışı gibi ana ekolojik süreçlerin de mekanizmasını oluşturur. Bu süreçler canlı toplulukları için gerekli olan destek sis­temlerini sağlar ve böylece karşılıklı bağımlılık oluşturur.

Buna göre, söz konusu karşılıklı bağımlılık olgu­sunun korunması aşağıdakilerden hangisi açısın­dan daha fazla önem taşır?
Doğru Cevap: "A" Sürdürülebilirlik
Soru Açıklaması
2.
Canlı varlıklar, yaşantılarını sürdürdükleri ortamın de­ğişken nitelikte olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik unsurlarının etkilerine maruz kalırlar. Canlı varlıkların yaşam evrelerini doğrudan ya da dolaylı şekilde etkileyen ortamın her elemanına ekolojik faktör adı verilir. Ekolojik faktörler biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) ol­mak üzere ikiye ayrılır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi biyotik ekolo­jik faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Mantar
Soru Açıklaması
3.
Doğada klorofil içeren bitkilerin fotosentez süreci so­nucunda üretilen organik maddeye birincil üretim denir. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kimyasal enerjiye çevrilir ve bu organik maddelerin yapısında biriktirilir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde birincil üretim daha azdır?
Doğru Cevap: "D" Çöller
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
Doğal çevrede bulunan canlı ve cansız tüm unsurlar arasındaki ilişki ve dengeye ekosistem denir. Ekosis­temi oluşturan unsurlardan birinin zarar görmesi ekolojik dengenin bozulmasına yol açar.

Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma örnek gös­terilemez?
Doğru Cevap: "A" Modern tarım yapılan arazilerde organik tarıma geçilmesi
Soru Açıklaması
6.
Ekosistem, canlılar ile bunların çevreleri ve araların­daki ilişkilerden oluşmaktadır. Ekosistemin büyüklüğü çok farklı boyutlarda olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha büyük bir ekosistemdir?
Doğru Cevap: "E" Atlas Okyanusu
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
8.


Tabloya göre, hangi bölgelerdeki ekosistemlerin cansız unsurlarına ilişkin bilgiler yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yalnız Orta Asya
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
10.
1- Su taşkını

2- Birim alandan taşınan toprak miktarı

3- Üretilen serbest oksijen miktarı

Kısa süre içerisinde tamamen yok olan bir orman ekosisteminde, yukarıdakilerden hangilerinde artış olması beklenmez?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.