AYT Coğrafya: Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri TEST - 1


Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri TEST - 1
1.
Bir ülkenin kalkınması, ekonomik bakımdan büyüme hızıyla nüfus artış hızı arasındaki ilişkiye bağlıdır. Büyüme hızı nüfus artış hızından düşük olursa ülke gelişemez.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi büyüme hızı nüfus artış hızından düşük olan ülkelerin bir özel­liği olamaz?
Doğru Cevap: "E" Hizmet ve sanayi sektöründe çalışan nüfus ora­nının fazla olması
Soru Açıklaması
2.
Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi Orta Doğu ülkelerinde, çok sayıda yabancı asıllı nüfu­sun bulunması, bu ülkelerin hangi özelliğinin sonu­cudur?
Doğru Cevap: "A" Petrole dayalı ticaretin gelişmiş olmasından dolayı çok sayıda işçi göçü almasının
Soru Açıklaması
3.
Ekonomik büyüme hızı artan bir yörede aşağıda­kilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
Doğru Cevap: "B" istihdam edilen nüfusun azalması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, kırsal yerleşmelerin sos­yal ve ekonomik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sanat ve sportif faaliyetlere katılım oranının fazla olması
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.
Ruhr Sanayi Bölgesi'nin kalkınmasında kömür yatak­ları ve demir - çelik endüstrisi, yoğun nüfuslanmış ol­masında ise gelen göçlerin önemli payı vardır. Ruhr Bölgesi'nde nüfusun ve gelir düzeyinin artmasıyla bir­likte sosyal yaşam değişmiş, kültürel çeşitlilik art­mıştır. Bu durum sonucunda yeni bir şehir kültürü ortaya çıkmıştır.

Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinin geli­şim sürecinin Ruhr Bölgesi'ninkine daha çok ben­zediği söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Zonguldak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş bir ülkenin sosyokültürel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" İnternet ve bilgisayar gibi teknolojik araç - gereç kullanımının yaygın ve etkin olması
Soru Açıklaması
8.
Ekonomik bakımdan gelişmiş bir bölgenin nüfusunun fazla olması, politik ve ekonomik güç kaynağı olarak önem taşır. Fakat az gelişmiş bir bölgede nüfusun ve nüfus artış hızının yüksek olması ise bir çok sosyo­ekonomik sorunu ortaya çıkarır.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerin hangisinde sosyo­ekonomik sorunların daha fazla olduğu söylene­bilir?
Doğru Cevap: "C" Orta Afrika
Soru Açıklaması
9.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi, 19. yüzyılda meyve ve bal üretiminin yoğun olduğu bir yerdi. Burada 1891 yılında Stanford Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte vadide değişim süreci başlamış, AR-GE merkezleri ve teknoloji yatırımları hızla art­mıştır. Günümüzde Silikon Vadisi; medya firmaların­dan internet şirketlerine, donanımdan yazılıma kadar dünyanın en zengin yatırımcılarının bulunduğu bir teknoloji merkezi haline gelmiştir. Yörede yaşayan­ların yaşam tarzı, eğitim seviyesi ve sosyokültürel özellikleri zamanla değişip gelişmiştir.

Bu parçadan yararlanarak;

1- Şehirleşmeyle birlikte ekonomik faaliyet türleri arasındaki etkileşim artar.

2- Ekonomik faaliyetlerin değişmesiyle birlikte sosyal ve kültürel yaşam da değişir.

3- Sanayi sektörüne dayalı yatırımların arttığı yerlerin dış satımdaki payı artar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.