AYT Coğrafya: Doğal Kaynaklar ve Ekonomi TEST - 2


Doğal Kaynaklar ve Ekonomi konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Doğal Kaynaklar ve Ekonomi konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Doğal Kaynaklar ve Ekonomi TEST - 2
1.
1- Boya

2- Kağıt

3- Tuğla

4- Seramik

Toprak ya da kayaçlar, yukarıdaki endüstri kol­larından hangilerinde doğal ham madde kaynağı olarak kullanılır?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal gelirleri içe­risinde aşağıdaki sektörlerden hangisinin katkısı daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" Madencilik
Soru Açıklaması
3.
Bir ülkenin öz kaynaklarına dayandırılarak yapılan bir kalkınma planında aşağıdakilerden hangisine duyulan ihtiyaç daha azdır?
Doğru Cevap: "E" Yabancı sermaye girişine
Soru Açıklaması
4.


Tablodaki eşleştirmelerin doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmek­tedir?
Doğru Cevap: "B" Kanada'nın doğal kaynaklarına suyun eklenip, is­viçre'nin doğal kaynaklarında petrolün silinmesi
Soru Açıklaması
5.
Toprak, bir doğal kaynak olarak öncelikle tarımda kul­lanılır. Tarıma elverişli toprakların az, tarım ürünü ihti­yacının fazla olduğu yerlerde uygulanan intansif tarım yöntemleriyle verimlilik üst düzeye çıkarılabilmektedir. Bu durum özellikle gelişmiş ülkelerde biyoteknoloji, sulama sistemleri, modern tarım aletleri ve makine­lerinin kullanımıyla daha olumlu sonuçlar verir.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisinde tarı­ma ayrılmış topraklardan elde edilen verimliliğin daha fazla olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Batı Avrupa
Soru Açıklaması
6.
Günümüz itibarıyla aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanım alanı diğerlerinden daha ge­niştir?
Doğru Cevap: "E" Bor minerali
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
1- Doğal afetlerin artması

2- Teknolojinin gelişmesi

3- Ham maddeye olan talebin artması

4- Küresel ekonominin büyümesi

Doğal kaynakların öneminin gün geçtikçe artma­sında yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu ileri sürülemez?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
1- Uranyum

2- Toryum

3- Kömür

4- Petrol

Yukarıdakilerden hangileri nükleer elektrik üreti­minde kullanılan doğal kaynaklardır?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve işletme verimliliği ülkelere göre önemli farklılıklar gösterir.

Bu durum öncelikle ülkelerin hangi özelliğindeki farklılıkla açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Gelişmişlik düzeyi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.