AYT Coğrafya: Doğal Kaynaklar ve Ekonomi TEST - 1


Doğal Kaynaklar ve Ekonomi konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Doğal Kaynaklar ve Ekonomi konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Doğal Kaynaklar ve Ekonomi TEST - 1
1.
Doğal kaynaklarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkelerin tamamı ekonomik ve sosyal yönden gelişmiştir.
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
3.
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında ve iş­letme verimliliğinde aşağıdakilerden hangisinin et­kili olduğu söylenemez?
Doğru Cevap: "B" Yerleşim alanının genişliği
Soru Açıklaması
4.


Haritada coğrafi dağılışı verilen doğal kaynak aşa­ğıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "C" Kereste
Soru Açıklaması
5.
1- Tarımda biyoteknoloji kullanımının artması

2- Soğuk denizlerde donanımlı gemilerle balık avlanması

3- Bataklıkların kurutulup tarımsal faaliyetlere ayrıl­ması

4- Demir-çelik fabrikalarında enerji kaynağı olarak linyit kömürü kullanılması

5- Gelgit genliğinin yüksek olduğu kıyılarda kurulan tesislerde elektrik üretilmesi

Yukarıdakilerden hangileri, doğal kaynak kullanı­mında en yüksek verimin alınmasına örnek gös­terilebilir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 5
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi petrol ve doğal ga­za dayalı enerji ithalatı yapmaz?
Doğru Cevap: "D" Suudi Arabistan
Soru Açıklaması
7.


Bu uygarlıkların bulunduğu bölgelerde, öncelikle hangi doğal kaynaklar birlikte kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Toprak ve su
Soru Açıklaması
8.


Bu eşleştirmelerin doğru olabilmesi için hangi keşif ya da icat kutusunun yer değiştirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 5
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisinde or­man ürünleri üretiminin payı daha yüksektir?
Doğru Cevap: "A" Kanada
Soru Açıklaması
10.
Geçmişten günümüze artan nüfus ve çeşitlenen ihti­yaçlar doğal kaynaklardaki kullanımı artırmıştır.

Buna göre, elektriğin keşfedilmesiyle birlikte; 

1- demir,

2- su,

3- kömür,

4- orman

doğal kaynaklarından hangilerindeki kullanım ora­nı daha fazla artış göstermiştir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.