AYT Coğrafya: Çevre Sorunları TEST - 2


Çevre Sorunları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Çevre Sorunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Çevre Sorunları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Çevre Sorunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Çevre Sorunları TEST - 2
1.
Aşağıda enerji üretimiyle ilgili, bazı ülkelerden örnek uygulamalar verilmiştir.

1- Ukrayna'daki 15 nükleer santral ünitesinde üreti­len enerjiyle ülkenin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yarısı karşılanmaktadır.

2- Danimarka'da toplam kapasitesi 500 MW'ı aşan 4 bine yakın rüzgar türbini çalışmakta ve elektrik üretmektedir.

3- Fransa ve İspanya arasındaki Pirene Dağları üze­rinde bulunan 12 m. çapındaki güneş kollektörle­rinden 320 °C sıcaklık sağlanmakta ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

4- Türkiye'de kömürle çalışan 11 termik santralden, toplam elektrik üretiminin yaklaşık üçte biri karşı­lanmaktadır.

Bu enerji üretim faaliyetlerinden hangilerinin çev­re açısından daha büyük risk oluşturduğu söyle­nebilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
2.
28 Nisan 201 0'da Meksika Körfezi'nin sığ sularında kurulmuş olan petrol platformunda, kaza sonucu çıkan yangınlarla birlikte büyük patlamalar meydana gelmiş ve platform sulara gömülmüştür. Kazanın olduğu bölgede günde yaklaşık 800 bin litre ham petrol sulara karışmış, sızan petrolün kapladığı alan 22 bin km2'yi bulmuştur. Bu olay sonucunda ABD İçişleri Bakanı Ken Salazar, Meksika Körfezi'ndeki platform kazası konusunda, "İlgili şirketler petrol kuyusu açma faaliyetleri sırasında çok büyük hatalar yapmıştır." söyleminde bulunmuştur.

Yukarıdaki basın haberine göre, Meksika Körfezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" Kıyı ekosistemlerinde toplu ölümler başlamıştır.
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.
1- Deprem

2- Tsunami

3- Sel ve taşkın

4- Kütle hareketleri

Ormanların tahrip edildiği yerlerde, yukarıdaki do­ğal afetlerden hangilerinde daha fazla artış olması beklenir?
Doğru Cevap: "E" 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.
Tarımda aşırı ve bilinçsiz yer üstü suyu kullanımı­nın aşağıdakilerden hangisine neden olması bek­lenmez?
Doğru Cevap: "A" Hava kirliliğinin artmasına
Soru Açıklaması
6.
Doğal kaynak kullanımıyla ilgili olarak aşağıda verilen uygulamalardan hangisinin çevre sorun­ları oluşturması beklenmez?
Doğru Cevap: "D" Tarım alanlarında hayvan gübresi kullanılması
Soru Açıklaması
7.
İki farklı taş ocağından X'te taşlar kesme yöntemi yo­luyla, Y'de ise çeşitli patlatma yöntemleriyle parça­lanmaktadır.

Bu taş ocakları ve yakın çevresiyle ilgili aşağıda­ki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "C" X'te yer altı sularına karışan zehirli madde miktarı daha fazladır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, aktif taş ocaklarının doğal çevrede neden olduğu olumsuzluklardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Doğal bitki örtüsüne zarar vermesi
Soru Açıklaması
9.
"Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilirken doğal çevrede bazı olumsuz durumlar ortaya çıka­bilmektedir." görüşünü savunan bir coğrafyacı buna aşağıdakilerden hangisini örnek gösteremez?
Doğru Cevap: "D" Güneş kollektörlerinin ısı aktarım sistemleri rad­yoaktif kirliliğe yol açabilmektedir.
Soru Açıklaması
10.
Orta Asya'daki Aral Gölü 1960'11 yıllarda dünyanın en geniş dördüncü büyük gölü iken 2000'Ii yıllara kadar hızla kurumuştur. Yaşanan bu durum son yüzyılın en önemli çevre felaketidir.

Aral Gölü'nün kurumasında;

1- göle dökülen nehir sularının büyük bir bölümünün tarım alanlarını sulamada ve içme suyunu karşıla­mada kullanılması,

2- göl havzasında yağış rejiminin düzensiz olması,

3- gölü besleyen Amuderya ve Sriderya nehirleri üzerinde büyük barajlar yapılması,

4- göl çevresinde ormanlarla kaplı arazilerin az, bozkır ve kurakçıl bitki topluluklarının geniş yer kaplaması

durumlarından hangileri daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.