AYT Coğrafya: Çevre Sorunları TEST - 1


Çevre Sorunları konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Çevre Sorunları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Çevre Sorunları konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Çevre Sorunları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Çevre Sorunları TEST - 1
1.
1- Hava kirliliği

2- Asit yağmurları

3- Hızlandırılmış erozyon

4- Anız yangını

Düşük kaliteli kömürlerin kullanıldığı bölgelerde, yukarıdaki çevre sorunlarından hangilerinin gö­rülmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
insanların beşeri ve ekonomik faaliyetleri nedeniyle birçok sahada ekosistemler zarar görmekte ve bazı canlıların nesli tükenmektedir.

Buna göre;

1- tarımda aşırı gübre ve ilaç kullanılması,

2- orman arazilerinde yerleşim alanlarının kurulması,

3- organik atıklardan enerji üretilmesi

durumlarından hangileri, doğal kaynaklarda bilinçsiz kullanımın çevre üzerindeki olumsuz etkilerine örnektir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
3.
Kıyı düzlükleri az olan ve nüfusu hızla artan bazı şe­hirlerde, kıyıya ve denizin sığ alanlarına dolgu yapı­larak arazi kazanılmaktadır. Bu durum hem kıyı eko­sistemlerine zarar vermekte hem de su kirliliğini artır­maktadır.

1- Japonya

2- Brezilya

3- Norveç

4- Hollanda

Yukarıdaki ülkelerden hangilerinin kıyı kuşağında bu durum daha belirgin olarak gözlenir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 4
Soru Açıklaması
4.
- Mexico City şehrinin kurulduğu arazinin yılda 5 - 40 cm arasında çökmeye devam etmesi

- israil'in Akdeniz kıyısında yer alan Tel Aviv şehri yakınındaki birçok su kuyusunun kapatılması

- Konya Havzası'nda obruk oluşumunun hızla artması

Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangi­sinin sonucu olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" Yer altı sularındaki aşırı ve bilinçsiz kullanımın
Soru Açıklaması
5.
Kereste üretimi yapılan yörelerden biri olan K'da ke­silen her ağaç için yenisinin dikildiği, L'de ise kesilen ağaçların yerine çeşitli hizmet binalarının yapıldığı bilinmektedir.

Buna göre, K ve L yöreleriyle ilgili aşağıdaki yar­gılardan hangisine ulaşılamaz?
Doğru Cevap: "A" K yöresindeki üretimde verimlilik daha azdır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, yer altı sularının aşırı ve bilinçsiz kullanımı sonucunda ortaya çıkan çevre sorunlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Yer kabuğunda yer yer obrukların oluşması
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
8.
Tropikal yağmur ormanlarının tahrip edilmesiyle aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez?
Doğru Cevap: "D" Yer altı suyu seviyesinin
Soru Açıklaması
9.
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki çevre so­runlarının başlıca nedenleri yoksulluk ve eğitimsizlik­tir. Bununla birlikte üretim faaliyetlerinde eski teknolo­ji kullanımının yaygın olması da çevre sorunlarının artması na yol açar.

Bu durum;

1- İsviçre,

2- Pakistan,

3- Nijerya,

4- Kanada

ülkelerinden hangilerinde daha belirgin gözlenir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Doğal kaynaklardan yararlanılırken doğal çevre özelliklerinin dikkate alınmamasının aşağıdakiler­den hangisine neden olması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Doğal afetlerin verdiği zararın artmasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.