AYT Coğrafya: Biyoçeşitlilik TEST - 2


Biyoçeşitlilik konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Biyoçeşitlilik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Biyoçeşitlilik konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Biyoçeşitlilik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Biyoçeşitlilik TEST - 2
1.
- ABD'nin Nevada ve Arizona eyaletleri

- Avustralya'nın batı ve orta kesimleri

- Afrika'nın kuzey ve güneyindeki plato düzlükleri

Yukarıdaki sahalarda yaşayan bitkilerin genellikle gelişmiş bir kök sistemine sahip olması, bu böl­gelerin hangi özelliğinin sonucudur?
Doğru Cevap: "B" İklimin kurak olmasının
Soru Açıklaması
2.
Denize dönük bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe biyoçeşitliliğin azalmasında, aşağıdakilerden han­gisinin daha etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" Nem ve sıcaklığın azalmasının
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
İğne yapraklı orman biyomlarındaki canlıların genel özelliklerine ilişkin aşağıdaki yargılardan han­gisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bitki türlerinin su depolayabilme özelliği vardır.
Soru Açıklaması
5.
1- İklim

2- Bitki örtüsü

3- Jeolojik yapı

Karasal biyomların enlemlere göre farklı kuşaklar oluşturmasında, yukarıdakilerden hangileri daha etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
- Fok ve penguenlerin derilerinin altında kalın bir yağ tabakasının bulunması

- Çöl develerinin gözlerinde iki kat kirpik bulunması

- Kutup ayılarının kalın bir kürke sahip olması

Yukarıda verilen durumlar, canlıların aşağıdaki özelliklerden hangisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Doğal ortama uyum sağladıklarına
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi çöl, dağ ve tundra biyom­larının ortak özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Soğuk iklim koşullarının egemen olması
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Okyanusa dökülen büyük akarsu ağızları, biyoçeşitlilik bakımından dünyanın en zengin alanlarından biridir. Fakat son yüzyılda yaşanan beşeri kaynaklı doğal olumsuzluklar, bu alanlardaki canlı yaşamını tehdit etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi, büyük akarsu ağızlarında yaşayan canlıların yaşam ortamını ciddi boyutta tehdit eden beşeri olumsuzluklardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Akarsu havzalarında nüfus yoğunluğu ve sanayi­leşme oranının artması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.