AYT Coğrafya: Biyoçeşitlilik TEST - 1


Biyoçeşitlilik konusu AYT Coğrafya dersi test çöz sayfasındasın. Biyoçeşitlilik Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Biyoçeşitlilik konusu AYT Coğrafya dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Biyoçeşitlilik Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Coğrafya: Biyoçeşitlilik TEST - 1
1.
Aşağıdakilerden hangisi, canlıların yeryüzündeki dağılışında, doğal çevre koşullarının etkisine ör­nek olamaz?
Doğru Cevap: "E" Kimyasal atıkların karıştığı göl sularının yüzeyinde çeşitli mikroorganizmaların türemesi
Soru Açıklaması
2.
"Biyoçeşitlilik, ekolojik dengenin temel öğesi olduğun­dan doğal süreçler için büyük önem taşır." diyen bir ekolog, bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle kanıtlayamaz?
Doğru Cevap: "E" Kayaçların mekanik yollarla çözülmesinde etkili olması
Soru Açıklaması
3.
Biyomlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Su biyomundaki bitki ve hayvan çeşitliliği karasal bi­yomlara göre daha fazladır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi canlı yaşamının yoğun­laştığı yerlere örnek gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" Yüksek dağlık araziler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıda, doğal ortamdaki tür zenginliği ile ilgili temel kurallar verilmiştir.

- Doğal çevre koşulları ne kadar değişken ise o yöre­de bulunan türlerin sayısı da o kadar çoktur. Fakat tür populasyonları içindeki birey sayısı azdır.

- Doğal çevre koşulları tek yönlü ve değişken değil ise o yöredeki toplam tür sayısı azdır. Fakat tür popu­lasyonları içindeki birey sayısı fazladır.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerden hangisindeki tür populasyonları içindeki birey sayısı daha azdır?
Doğru Cevap: "A" Sibirya
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, canlıların yeryüzündeki dağılışında biyolojik faktörlerin etkisiyle açıklana­bilir?
Doğru Cevap: "B" Anadolu'da antropojen bozkırların görülmesi
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
9.
Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortamın doğal koşullarına uyum sağlamak zorundadır.

Bu duruma;

1- kutup ayılarının kış uykusuna yatması,

2- çöl bitkilerinin köklerinin gelişmiş ve uzun olması,

3- balıkların genellikle kıta sahanlığında yaşaması,

4- fillerin ot ve yapraklarla beslenmesi

gibi örneklerden hangileri kanıt olarak gösterilir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.