AYT Biyoloji: Solunum TEST - 3


Solunum konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Solunum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Solunum konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Solunum Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Solunum TEST - 3
1.
İki grup bira mayası kullanılarak aşağıdaki düzenekler hazırlanıyor.

Birinci tüp tamamen üzüm suyu ile doldurulu­yor. İçine 5 gram bira mayası konulduktan sonra ağzı iyice kapatılıyor.

Birinci tüp tamamen üzüm suyu ile doldurulu­yor. İçine 5 gram bira mayası konulduktan sonra ağzı iyice kapatılıyor.

Deney süresince, tüplerde meydana gelen deği­şimlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.
Hayvan ve bitki hücrelerinde,

1- oksijenli solunum,

2- laktik asit fermantasyonu,

3- etil alkol fermantasyonu

olaylarından hangileri gerçekleşir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Hücresel solunumda gerçekleşen bazı dönüşümler şunlardır:

1- Glikoz -----> Pirüvat

2- Pirüvat -----> Aset aldehit

3- Pirüvat -----> C02

Bunlardan hangileri hücresel solunum çeşitlerinin tümünde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV ve V olarak numaralan­dırılan enerji dönüşümü olaylarının bazı özellikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.Buna göre, tabloda laktik asit fermantasyonu han­gi numara ile gösterilmiştir?
Doğru Cevap: "E" V
Soru Açıklaması
5.


Buğday ve çeltik bitkilerinde atmosferdeki oksijen kon­santrasyonunun fermantasyon hızına etkisi yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Buna göre;

1- Çeltik bitkisinin fermantasyon hızı buğday bitkisi­ne göre daha fazladır.

2- Atmosferdeki oksijen yüzdesinin azalması buğday bitkisinde fermantasyonu hızlandırırken çeltik bit­kisinde yavaşlatır.

3- Çeltik bitkisi oksijenli ortamda fermantasyon yapa­bilirken buğday bitkisi yapamaz.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
Bir gölde yaşayan üç tür bakterinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.

• K türü bakteriler: Oksijenli solunum yapabilirlerken oksijensiz solunum yapamaz.

• L türü bakteriler: Oksijensiz solunum yapabilirken oksijenli solunum yapamaz.

• M türü bakteriler: Hem oksijensiz hem de oksijenli solunum yapar.

Buna göre bu bakterilerin yaşayabildiği bölgelerle ilgili aşağıdaki göl şemalarından hangisi doğru­dur?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki düzenek hazırlandıktan bir süre sonra 2. kaptaki kireç suyunun bulanmadığı, 3. kaptaki kireç suyunun ise bulandığı gözleniyor.

Buna göre, üçüncü kaptaki kireç suyunun bulan­ması,

1- hava girişinden gelen havada karbondioksit bulun­ması,

2- farenin etil alkol fermantasyonu yapması,

3- farenin oksijenli solunum yapması,

4- farenin laktik asit fermantasyonu yapması

durumlarından hangileri ile açıklanabiilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda solunum tepkimelerinde glikozun yıkımı so­nucunda oluşan bazı moleküller verilmiştir.

1- Su

2- Etil alkol

3- Laktik asit

4- Karbon dioksit

Bu moleküllerden fermantasyon ve oksijenli solu­numda oluşanlar aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Bir hücrede,

1- protein sentezi,

2- polisakkarit hidrolizi,

3- aktif taşıma,

4- ozmoz

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi için so­lunumla üretilen ATP'nin kullanılması gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
10.
Bir hücrede oksijeni işaretli glikoz molekülleri­nin kullanılmasıyla oluşan,

1- karbondioksit,

2- su,

3- polisakkarit,

4- disakkarit

moleküllerinin hangilerinde işaretli oksijen bulunması beklenir
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.