AYT Biyoloji: Solunum TEST - 2


Solunum konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Solunum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Solunum konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Solunum Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Solunum TEST - 2
1.
Aşağıdaki tabloda hücresel solunum çeşitleri ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.Buna göre, tabloda oksijenli solunum, laktik asit fermantasyonu ve etil alkol fermantasyonu olayla­rını gösteren numaralar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
2.


Yeşil yapraklı bir bitkinin yaprağıyla şekildeki düzenek hazırlanarak düzeneğin A bölgesinden hava girişi B bölgesinden de hava çıkışı sağlanıyor. Daha sonra deney düzeneği yaprağın solunum yapabilmesi için uygun bir ortamda bekletiliyor.

Bu bitkinin fermantasyon yaptığını aşağıdaki du­rumlardan hangisi kanıtlar?
Doğru Cevap: "E" B bölgesinden çıkan havadaki karbondioksit mik­tarının A bölgesinden giren oksijensiz havadaki karbondioksit miktarından fazla olması
Soru Açıklaması
3.
Bir oksijenli solunum tepkimesinde kullanılan glikoz molekülünün bulundurduğu oksijen atomları rad­yoaktif yapıdadır.

Bu solunum tepkimesi sonucunda oluşan mole­küller ile ilgili,

1- Karbondioksitin yapısındaki oksijenler radyoaktiftir.

2- ATP nin yapısındaki tüm oksijenler radyoaktiftir.

3- Suyun yapısındaki tüm oksijenler radyoaktiftir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Bir hücrede fermantasyon hızına bağlı olarak çe­şitli değerlerin değişimini gösteren aşağıdaki gra­fiklerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
5.
İçlerinde bromtimol mavisi bulunan deney tüplerinden 2. sine çimlenmiş tohum, 3. süne ise haşlanmış to­hum konularak bütün deney tüplerinin ağzı hava ge­çirmeyecek şekilde lastik tıpa ile kapatılmıştır.Bir süre sonra yalnız ikinci tüpteki bromtimol ma­visinde renk değişimi gerçekleştiğine göre,

1- İkinci tüpteki oksijen miktarı artmıştır.

2- Üçüncü tüpteki oksijen miktarı azalmıştır.

3- Karbondioksit üretimi ikinci tüpte gerçekleşirken üçüncü tüpte gerçekleşmemiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?
(Bromtimol mavisi karbondioksit varlığında renk değişti­rir.)
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Bir bakteri türü için deney tüpünde besi ortamı hazırlanmıştır. Ağzı pamukla kapatılan bu tüpün üst kıs­mından tabanına doğru oksijen oranı değişimi aşağı­daki grafikte verilmiştir.Bu bakteri türü besi ortamının her yerinde büyü­yüp çoğalabildiğine göre, bu bakteri türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Oksijenli solunum yapabilir.
Soru Açıklaması
7.
Fermantasyon hızının sıcaklığa bağlı değişimi aşağı­daki grafikte verilmiştir.Fermantasyon hızının grafikte verildiği gibi de­ğişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?
Doğru Cevap: "E" Fermantasyon tepkimelerinin enzim kontrolünde gerçekleşmesi
Soru Açıklaması
8.
Farklı organik bileşiklerin oksijenli solunum sürecine katılım basamakları aşağıdaki şemada verilmiştir.Buna göre,

1- Polimerler hidrolize uğradıktan sonra oksijenli so­lunumda kullanılırlar.

2- Farklı organik besinlerin solunumu sonucu olu­şan atıklar farklı olabilir.

3- Yağların oksijenli solunumda kullanımı için prote­inlere göre daha fazla oksijen gereklidir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Bir öğrenci aşağıdaki düzeneği hazırlayarak bir süre gözlemeye başılıyor.Bu süre içinde,

1- kireç suyunun renk değiştirmesi,

2- üzüm suyu kütlesinin azalması,

3- termometredeki cıva seviyesinin düşmesi

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi bira ma­yası hücrelerinin canlı olduğunu ispatlar?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Hücrelerde gerçekleşen bazı metabolizma olayları şunlardır:Bu olaylar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.