AYT Biyoloji: Solunum TEST - 1


Solunum konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Solunum Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Solunum konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Solunum Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Solunum TEST - 1
1.
Bir bitki hücresinde,

1- protein sentezi,

2- glikoz sentezi,

3- nötral yağ sentezi

olaylarının hangilerinde solunum ile üretilen ATP' ler kullanılır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Hücresel solunum çeşitlerinin tümünde,

1- basit organik besin,

2- oksijen,

3- ATP

moleküllerinden hangileri tüketilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki grafikte oksijenli solunum olayında üretilen ve tüketilen bazı maddelerin miktarlarındaki değişim­ler gösterilmiştir.Buna göre 02, C02, glikoz, su ve ATP miktarındaki değişmeyi gösteren eğrilerin numaraları aşağıda-kilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
Prokaryot hücreli bazı canlılarda ve ökaryot hücre­lerde oksijenli solunumun gerçekleştirildiği hücre­sel yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
5.
Ökaryot hücrelerde aerobik solunumda görevli en­zimler,

1- sitoplazma,

2- mitokondri,

3- kloroplast,

4- çekirdek

yapılarının hangilerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Bir kontrollü deneyde üç tüp, pamuk, bromtimol ma­visi, dört adet çimlenmiş ve dört adet de haşlanmış fasulye tohumu kullanılarak aşağıdaki düzenek hazır­lanmıştır.Deney sonucunda tüplerdeki sıvının rengi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin gözlenmesi beklenir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.
1- Sitoplazma

2- Krista

3- Matriks

4- Stroma

5- Grana

Ökaryot hücrelerde, oksijenli solunumda görevli enzimler yukarıdaki hücre kısımlarının hangilerinde bulunur?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.


Bir deneyde A termosuna 24 saat suda bekletilmiş 250 gram bezelye, B termosuna haşlanmış ve sirkeli suyla yıkanmış 250 gram bezelye konulmuştur. Termosların ağzı, termometrelerin haznesi bezelyelerin içinde ka­lacak şekilde mantar tıpa ile sıkıca kapatılmıştır. Dü­zenek yeterli bir süre izlenmiştir.

Bu süre içinde,

1- sıcaklığın iki termosta da yükselmesi,

2- B termosundaki gaz miktarlarının değişmemesi,

3- A termosunda solunum sonucunda ısı açığa çık­ması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Glikoz molekülleri,

1- oksijenli solunum,

2- etil alkol fermantasyonu,

3- laktik asit fermantasyonu,
olaylarında kullanılabilir.

Buna göre, bu olaylar aşağıdakilerin hangisinde kazanılan enerji (ATP) miktarına göre doğru olarak karşılaştırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 > 2 = 3
Soru Açıklaması
10.
Solunum tepkimelerinde oluşan bazı ürünler şunlardır:

1- ATP

2- CO2

3- ısı

Bunlardan hangileri solunum çeşitlerinin tümünde oluşur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.