AYT Biyoloji: Solunum Sistemi TEST - 2


Solunum Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Solunum Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Solunum Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Solunum Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Solunum Sistemi TEST - 2
1.
1- Alveol boşluğu

2- Alveol kılcalı

3- Doku kılcalı

4- Alyuvar

Oksihemoglobin insana ait yukarıdaki hücre ve yapıların hangilerinde oluşur?
Doğru Cevap: "B" 2 ve 4
Soru Açıklaması
2.
İnsanda,

1- hemoglobinin oksijeni bağlaması,

2- hemoglobinin oksijeni bırakması,

3- karbonik asit (H2C03) oluşması,

4- C02 nin serbest kalması

olaylarından hangileri alyuvarlarda gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
3.
İnsan solunum sisteminde,

1- bronş,

2- burun,

3- alveol,

4- bronşçuk,

5- soluk borusu
yapıları bulunur.

Solunum için gerekli olan oksijen molekülü bu ya­pılardan hangi sıraya göre geçerek kana ulaşır?
Doğru Cevap: "B" 2 - 5 - 1 - 4 - 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi akciğer alveollerinin ya­pısal veya işlevsel özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Gaz değişimini aktif taşıma ile sağlar.
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
7.
İnsanda solunum sisteminde hava taşıyan bazı yapı­lar şunlardır:

1- Soluk borusu

2- Bronş

3- Bronşiol

Bu yapılar aşağıdakilerin hangisinde çapı büyük olandan küçük olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki grafik çeşitli hayvanların hemoglobinlerinin 02 ile doyma eğrilerinin 02 nin kısmi basıncına göre değişimini göstermektedir.

Buna göre,

1- Memelilerde vücut büyüklüğü arttıkça hemoglo­binlerin oksijen bırakma eğilimi artar.

2- Küçük vücutlu memelilerin hemoglobinleri oksijen­lerini daha kolay bıraktıkları için daha hızlı meta­bolizmaya sahiptir.

3- Çoban köpeklerinin hemoglobin eğrileri kedi ve fil arasında bir yerlerde olur.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki şekil insanlarda solunum ile ilgili bir olayı göstermektedirBu olayın gerçekleşmesi sırasında,

1- diyaframın kasılması,

2- kaburga kaslarının gevşemesi,

3- göğüs iç basıncının düşmesi

durumlarından hangileri meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Deniz sahillerinden dağlık bölgelere doğru çıktıkça açık hava basıncı ve oksijen gazı basıncı azalır.

İnsan vücudunda meydana gelen,

1- alyuvar sayısının artması,

2- soluk alıp verme hızının artması,

3- kan dolaşım hızının artması

değişikliklerinden hangileri bu duruma karşı geliş­tirilen uyumlardandır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.