AYT Biyoloji: Solunum Sistemi TEST - 1


Solunum Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Solunum Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Solunum Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Solunum Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Solunum Sistemi TEST - 1
1.


Yukarıdaki şemada insanlarda iç ve dış solunumu ger­çekleştiren yapılar ve bunlar arasındaki gaz alışveriş­leri gösterilmiştir.

Buna göre 1, 2, 3 olarak gösterilen yapılar aşağıda­kilerin hangisinde 02 oranı çok olandan az olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.
Solunum ile ilgili,

1- solunum yüzeyi ile kan arasındaki gaz alışverişi,

2- kan ile doku hücreleri arasındaki gaz alışverişi,

3- hücrelerin oksijen kullanarak karbondioksit üret­mesi

olaylarının hangilerinde ATP üretilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Akciğerlerin iç yüzeyinin,

1- geniş olması,

2- tek katlı epitel dokudan oluşması,

3- nemli olması

özelliklerinden hangileri 02 ve C02 difüzyon hızı­nın artmasını sağlar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
6.
Eğer oksijen kanımızda X molekülü ile taşınmasaydı, kanımızın ya 75 kat daha fazla olması ya da 75 defa daha hızlı akması gerekecekti.

Yukarıda sözü edilen X molekülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hemoglobin
Soru Açıklaması
7.
Hemoglobin molekülleri,

1- sentezleri için aminoasitlerin kullanılması,

2- yapılarında metal atomlarının bulunması,

3- oksijen ve karbondioksitle birleşip ayrılmalarının kolay olması

özelliklerinden hangilerine sahiptir
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Hemoglobin,

O2,

CO2,

H+

molekül veya iyonlarından hangilerini bağlayarak taşır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
insanda akciğerler yaklaşık 55-90 m2 lik bir alan (gaz alışverişi yüzeyi) oluşturur.

Bu durum akciğerlerin hangi özelliği ile sağlanır
Doğru Cevap: "C" Çok sayıda alveol bulundurulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.