AYT Biyoloji: Sinir Sistemi TEST - 2


Sinir Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Sinir Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sinir Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sinir Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Sinir Sistemi TEST - 2
1.
insanda vücudun herhangi bir yerinden impuls alan beyin kabuğundaki alanın büyüklüğü, oransal olarak o vücut parçası içerisinde bulunan duyu organlarının almaç sayısına bağlıdır.

Buna göre, vücudun;

1- el,

2- ayak,

3- gövde

bölümlerinden impuls alan beyin kabuğu bölümü aşağıdakilerin hangisinde alanca büyük olandan küçük olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
2.
Birden fazla sinir hücresinin birbirine bağlandığı sinir­sel düzenlemelerde,

- İlk nöron uyarıldığı sürece impuls oluşur ve uyarıl­ma durduğunda impuls oluşumu da durur.

- Bazı düzenlemelerde uyarılma durduğunda dahi impuls oluşumu bir süre daha devam eder.

Buna göre, aşağıdaki sinirsel düzenlemelerin han­gisinde X uyarısı kesildiğinde Y nöronundaki im­puls iletimi devam eder?

Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki şekil sinaps boşluğunu göstermektedir.Buna göre,

1- Akson ucundan salgılanan maddeler dendrit ucunun uyarılmasını sağlar.

2- Sinaps boşluğuna salgılanan kimyasallar bütün sinir hücrelerinin uyarılmasını sağlar.

3- Sinapstaki iletim nörondaki iletime göre daha hız­lıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Sinir hücresi üzerinde aşağıdaki deneyler yapılıyor.

• izole bir nöronun akson yüzeyine 1 - 2 cm aralık­larla iki elektrot yerleştirilerek bir kayıt aletine bağ­lanıyor.

• Hücre gövdesine zayıf bir uyarı gönderildiğinde kayıt aletinde bir değişiklik gözlenmiyor.

• Şiddeti artırılmış bir uyarı gönderildiğinde birinci elektrot ile ikinci elektrot arasında 90 m/sn lik hızla bir uyartı geçtiği gözleniyor.

Buna göre,

1- Akson boyunca hareket eden impuls elektriksel aktivite dalgası olarak kaydedilebilir.

2- Sinir hücresinin uyarılabilmesi için uyarının belirli bir eşik değerinin üzerinde şiddete sahip olması gerekir.

3- Uyarı şiddetinin eşik değerinin üzerine çıkarılması oluşan impulsun hızını artırır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki grafikte impuls iletimi sırasında nöronların hücre zarının iç tarafındaki elektriksel yük değişimi gösterilmiştir.Bu grafikte Na+ kapılarının açılmasını (1) ve K+ ka­pılarının kapanmasını (2) gösteren numaralar aşa­ğıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki şekil basit refleks yayını göstermektedir.Buna göre;

1- Duyu nöronları kesilen kas asla kasılıp gevşeye­mez.

2- Motor nöronların kesilmesi uyarıların değerlendiril­mesini engeller.

3- Ara nöronların kesilmesi uyarılara daha hızlı tepki verilmesine neden olur.

yargılarından hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Bir refleks yayında impuls,

1- ara nöron,

2- duyu nöron,

3- motor nöron

yapılarından hangi sıraya göre geçerek tepki olu­şumuna neden olur?
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 3
Soru Açıklaması
8.
Sağ kolunu iş makinasına kaptıran bir işçinin sağ kolu dirseğinden kopuyor. Birkaç yıl sonra bu işçi sağ avuç içinin kaşındığını hissediyor.

Bu işçinin sağ eli olmamasına rağmen sağ avuç içinin kaşındığını hissetmesinin temel nedeni aşa­ğıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Beyindeki ilgili duyu merkezinin uyarılması
Soru Açıklaması
9.
Lashley adlı bilim adamının fareler ile yaptığı bazı ça­lışmalar aşağıda verilmiştir.

• Fareleri labirent şeklinde hazırladığı sisteme koya­rak besine ulaşmalarını sağlıyor. Bu işlemi tekrar­layarak öğrenmelerini pekiştiriyor.

• Bu farelerin her birinin beyninin farklı bölgelerin­den beyin kabuklarına ait parçaları çıkarıp atıyor.

• Değişime uğratılmış bu fareleri aynı labirent siste­mine bıraktığında bazılarının besine ulaşabildiğini bazılarının ise ulaşamadığını gözlüyor.

Lashley'in bu çalışmaları aşağıdaki yargılardan hangisini destekler?
Doğru Cevap: "C" Öğrenilmiş bilgiler beyin kabuğunda depolanır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki şekil insan beyninin kısımlarını göstermek­tedir1- İstemli davranışlar 1 nolu bölge tarafından yönlen­dirilir.

2- Kas hareketleri arasındaki uyumu 2 nolu bölge sağlar.

3- Solunum ve dolaşım gibi hayatsal olayların düzen­lenmesi 3 nolu bölge tarafından sağlanır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.