AYT Biyoloji: Sinir Sistemi TEST - 1


Sinir Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Sinir Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sinir Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sinir Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Sinir Sistemi TEST - 1
1.
Sinir hücresi vücudumuzun en fazla özelleşen hücrelerinden biridir ve temelde üç kısımdan oluşur.

Bu kısımlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hücre gövdesi, dendrit ve akson
Soru Açıklaması
2.
Bir insana ait X nöronunun, Y nöronundan daha hızlı impuls ilettiği belirlenmiştir.

Bu durum, ilgili nöronlar arasında,

1- kalıtsal yapı,

2- akson çapı,

3- miyelin kılıf bulundurma

özelliklerden hangilerinin farklı omasıyla ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Görevleri,

1- uyarıları merkezi sinir sistemine iletme,

2- uyarıları değerlendirme,

3- uyarıları kaslara ve bezlere iletme

olan nöron çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak adlandırılmıştır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
4.
Aksonundaki elektriksel yük dağılımı şematik olarak gösterilen aşağıdaki nöronların hangisinde akson dinlenme halindedir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
insanda uyarıların alınması, iletilmesi, değerlendiril­mesi ve bu uyarılara karşı cevap oluşturulması süre­cinde görev alan yapılar birbiriyle sinapslar aracılığı ile ilişki kurar.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen iki yapı arasında sinaps oluşmaz?
Doğru Cevap: "A" Almaç ile duyu nöronunun akson ucu
Soru Açıklaması
6.
Dinlenme halindeki sinir hücresinde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi aktif taşıma yapıldığının kanıtlarındandır?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.
Atlamalı impuls oluşturan nöronlarda, diğer nö­ronlardan farklı olarak,

1- akson,

2- dendrit,

3- miyelin kılıf,

4- ranvier boğumu

kısımlarından hangileri bulunur?
Doğru Cevap: "D" 3 ve 4
Soru Açıklaması
8.
İnsanda hipotalamusun uyarılmasından kaynakla­nan öfke sırasında,

1- kan basıncının artması,

2- sindirim sistemine kan akımının azalması,

3- metabolizma hızının artması,

4- kalp atışlarının yavaşlaması

değişikliklerinden hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Sinir sisteminin işlevlerini öğrenmek için yapılan bir deneyde bir kuşun sinir sisteminin belirli bir bölümü çıkarılmıştır. Özel bir bakımla yaşamı sürdürülen bu kuşun ağzına konulan yiyecekleri yutabildiği, havaya atıldığında uçabildiği, düşmanını tanıyamadığı sap­tanmıştır.

Buna göre, bu kuşun çıkarılan sinir sistemi bölü­mü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beyin yarım küreleri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi beyinde öğrenildikten sonra alışkanlık haline gelen ve omuriliğe aktarı­lan aktivitelerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Öksürme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.