AYT Biyoloji: Sindirim Sistemi TEST - 2


Sindirim Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Sindirim Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sindirim Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sindirim Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Sindirim Sistemi TEST - 2
1.
Canlıların, büyük moleküllü besinlerden ihtiyaç duyduğu enerjiyi açığa çıkarabilmesi için,

1- sindirim,

2- solunum,

3- fotosentez

olaylarından hangilerini gerçekleştirmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Mide özsuyunda protein sindirimini sağlayan bir enzim olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir deneyde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalı­dır?
Doğru Cevap: "E" Mide özsuyunun kaynatılması
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki şekil insan midesinde sindirim sırasında gerçekleşen bazı olayları göstermektedir.

Buna göre,

1- Mide enzimleri yüksek pH'de çalışır.

2- Besinlerin yapıtaşları arasındaki kimyasal bağlar gastrin hormonu tarafından kırılır.

3- Mide boşluğunda görev yapan enzimler inaktif ola­rak üretilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Karaciğerden vater kabarcığına salgılanan sıvıda bulunan, yağların yüzeyini genişleterek enzimlerin etki yüzeyini artıran madde aşağıdakilerden hangi­sidir?
Doğru Cevap: "C" Safra tuzu
Soru Açıklaması
5.
İnsanın sindirim kanalının,

1- yutak,

2- mide,

3- yemek borusu,

4- ince bağırsak,

5- kalın bağırsak

bölümlerinin hangilerinden kimyasal sindirimde kullanılan enzim salgılanmaz?
Doğru Cevap: "D" 1, 3 ve 5
Soru Açıklaması
6.
Proteinli besinlerin sindirimi sırasında,

1- pankreasın uyarılması,

2- Kolesistokinin hormonunun kana verilmesi,

3- ince bağırsak boşluğunda peptit bağlarının kırıl­ması,

4- tripsinojen enziminin ince bağırsağa salgılanması

olayları hangi sırayla gerçekleşir
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 4 - 3
Soru Açıklaması
7.
Bilimsel bir deneyde sırasıyla;

• Deney tüpüne safra, pankreas özsuyu ve yağ çö­zeltisi konulmuştur.

• Karışımdan onar dakika arayla birkaç damla ör­nek alınmıştır.

• Örnekler sudan 3 çözeltisi ile karıştırıldığında ilk alınan örneklerin kırmızı renk aldığı sonraki örnek­lerde ise renk değişiminin olmadığı gözlenmiştir.

Aynı çözeltiden alınan örneklerin farklı sonuçlar vermesi,

1- enzim yapısının zamanla bozulması,

2- zamanla ayıracın (sudan 3) etkinliğinin azalması,

3- yağların sindirime uğraması

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
(Sudan 3 yağın bulunduğu ortamı kırmızıya boyar.)
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
8.
Bayliss ve Starling yaptığı deneylerde,

• ince bağırsağa giden ve gelen sinirlerini kestikleri bir kobayda asitli besinlerin bağırsağa geçmesiyle pankreastan salgılamanın başladığını,

• kan içine asit enjekte ettikleri kobayların pankre­aslarının herhangi bir salgı salgılamadığını,

• ince bağırsak mukozasından yapılan özütü kan içine enjekte ettikleri kobayların pankreaslarının salgı salgıladığını gözlemlemiştir.

Bayliss ve Starling' in bu deneyleri, pankreası uya­ran maddeyle ilgili,

1- mideden geldiği,

2- kan yoluyla taşındığı,

3- ince bağırsakta üretildiği

sonuçlarından hangilerine ulaşılmasını sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
10.


Yukarıdaki şekilde insanda sindirim olaylarında görev­li bazı organlar gösterilmiştir.

Buna göre;

1- Pankreas ve karaciğer, salgıları ile ince bağırsağı midenin asit etkisinden korur.

2- Safra kesesinde üretilen safra suyu yağların yapı­taşları arasındaki kimyasal bağları kırar.

3- Mideden ince bağırsağa gelen besinler pankreasa geçerek kimyasal sindirime uğrar.

yorumlarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.