AYT Biyoloji: Sindirim Sistemi TEST - 1


Sindirim Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Sindirim Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Sindirim Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Sindirim Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Sindirim Sistemi TEST - 1
1.
Aşağıdaki şemada hücre dışı sindirim gösterilmiştir.Bu süreçte salgılanan ve emilen moleküller aşağı­dakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
2.
İnsanın sindirim sisteminde,

1- hücre dışı sindirim,

2- kimyasal sindirim,

3- mekanik sindirim

olaylarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
Polisakkaritlerin kimyasal sindiriminde,

1- ATP,

2- su,

3- enzim

moleküllerinden hangileri tüketilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
4.
Sindirim sisteminde gerçekleşen bazı olaylar şunlar­dır:

1- Yağların, safra tuzlarının etkisiyle emülsiyon hali­ne gelmesi

2- Besinlerin kas hareketleriyle daha küçük parçala­ra ayrılması

3- Polimerlerin enzimlerin etkisiyle monomerlerine ayrılması

Bu olaylardan hangileri mekanik sindirim örnekle­rindendir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Hücre dışı sindirimin hücre içi sindirime göre avan­tajı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hücrenin içine alınamayacak kadar büyük besin­lerin de sindirilebilmesi
Soru Açıklaması
6.
insanlar,

1- Bağısaklarından kana geçirdikleri aminoasitleri enerji üretiminde kullanabilir.

2- Yedikleri etlerin proteinlerini amine asitlere kadar yıkabilir.

3- Hücrelerinin emilim ile aldığı amine asitleri protein sentezinde kullanabilir.

Bu olaylarından hangileri bir hücre dışı sindirim örneğidir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki şemada insanın sindirim sisteminin belirli bir bölümü gösterilmiştir.Bu şemada numaralandırılmış organların hangi­lerindeki sıvıda hücre dışı sindirim enzimi bulun­maz?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
8.
İnsanda sekretin hormonunun salgılanması için oniki­parmak bağırsağında asidik besinin bulunması gerekir.

Buna göre insanda sekretin hormonunun salgılan­ması için,

1- mide öz suyu,

2- pankreas öz suyu,

3- bağırsak öz suyu

salgılarından hangilerinin onikiparmak bağırsağı­na ulaşması gerekir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
İnsanın sindirim sisteminde karbonhidrat sindirimi ile ilgili bazı tepkimeler şunlardır:Bu tepkimelerden ağızda ve ince bağırsakta ger­çekleşenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
10.
Bir deney için hazırlanan dört tüpte bulunan maddeler aşağıda gösterilmiştir.Buna göre,

1- 3. tüpten alınan çözeltiye, 4. tüpten alınan çözeltinin damlatılması,

2- 1 ve 3. tüpten alınan çözeltilerin karıştırılarak bir süre bekletilmesinden sonra, üzerine 4. tüpten alı­nan çözeltinin damlatılması,

3- 2 ve 3. tüpten alınan çözeltilerin karıştırılarak bir süre bekletilmesinden sonra, üzerine 4. tüpten alı­nan çözeltinin damlatılması

uygulamalarından hangilerinin sonucunda renk kırmızıdan maviye dönüşür?
(Kırmızı lügol çözeltisi nişastayı maviye boyar.)
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.