AYT Biyoloji: Protein Sentezi TEST - 2


Protein Sentezi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Protein Sentezi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Protein Sentezi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Protein Sentezi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Protein Sentezi TEST - 2
1.
Santral dogma sırasında gerçekleşen,

1- DNA eşlenmesi,

2- mRNA sentezi,

3- protein sentezi

olaylarından hangileri hücrenin kalıtsal yapısının yeni hücrelere aktarılmasını sağlar?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
3.
Protein sentezinde görev alan bazı moleküller şun­lardır:

1- Mesajcı RNA (mRNA)

2- Ribozomal RNA (rRNA)

3- Taşıyıcı RNA (tRNA)

Bu moleküllerin hangilerinde proteinlerin yapı­sına ait bilgiler bulunur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Transkripsiyon sırasında,

1- adenin ile timin,

2- guanin ile sitozin,

3- adenin ile urasil

bazlarından hangileri arasında hidrojen bağları kurulabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Protein sentezi ile ilgili,

1- Hücrelerde protein sentezinin gerçekleşebilme­si için en az 22 çeşit tRNA bulunması gerekir.

2- Bir tRNA hep aynı çeşit amine asidi taşır.

3- Bir amine asit hep aynı çeşit tRNA ile taşınır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
8.
Üreme ana hücresinin geçirdiği bazı olaylar şun­lardır.

1- Replikasyon

2- Transkripsiyon

3- Translasyon

Bunların hangilerinde ortaya çıkan hatalar döl­den döle aktarılmaz?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Hücrelerin yönetilmesi süreci ile ilgili,

1- DNA'nın eşlenmesi,

2- mRNA'nın sentezlenmesi,

3- proteinlerin sentezlemesi

olaylarından hangilerinin hatasız gerçekleşmesi hidrojen bağlarının özgüllüğü ile sağlanır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Bir hücrenin ihtiyacı olan bir protein molekülü­nü sentezleyebilmesi için aşağıdakilerden han­gisinin gerçekleşmesi zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "C" DNA'nın her bir ipliğindeki nükleotitlerin karşısı­na tamamlayıcı deoksiribonükleotitlerin gelmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.