AYT Biyoloji: Protein Sentezi TEST - 1


Protein Sentezi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Protein Sentezi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Protein Sentezi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Protein Sentezi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Protein Sentezi TEST - 1
1.
Protein sentezi,

1- mRNA nın ribozomun alt birimine bağlanması,

2- tRNA ların aminoasitleri ribozoma taşıması,

3- DNA nın iki ipliği arasındaki hidrojen bağlarının kopması,

4- ribonükleotitlerin, deoksiribonükleotitlerin diziliş sırasına uygun olarak birbirine bağlanması
olaylarının sonucunda gerçekleşir.

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 3 - 4 - 1 - 2
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
3.
Bir proteinin yapısına katılan aminoasit sayısı aşa­ğıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İlgili gendeki kod sayısı
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Protein sentezinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmek zorunda değildir?
Doğru Cevap: "B" DNA'nın eşlenmesi
Soru Açıklaması
6.


Bu olaylarla ilgili;

1- X, ökaryot hücrelerde çekirdekte gerçekleşebilir.

2- Y, tüm hücrelerde sitoplazmada gerçekleşir.

3- Z, bütün hücrelerde ribozomda gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisinde verilenler üç kodonluk bir nükleik asit parçası olabilir?
Doğru Cevap: "A" UCA MC AGA
Soru Açıklaması
8.
Bir canlının kalıtsal yapısını oluşturan birimler ile ilgili,

1- Genetik kod, üç bazın birleşmesiyle oluşur.

2- Bir DNA'da çok sayıda gen bulunur.

3- Bir gen çok sayıda genetik koddan oluşur.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.