AYT Biyoloji: Nükleik Asitler TEST - 2


Nükleik Asitler konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Nükleik Asitler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nükleik Asitler konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nükleik Asitler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Nükleik Asitler TEST - 2
1.
Nükleik asitleri işaretleyip izleyebilmek için aşağı­daki elementlerden hangisinin ağır izotopunu kul­lanmak gerekli değildir?
Doğru Cevap: "D" Kükürt (S)
Soru Açıklaması
2.
DNA moleküllerinde iki nükleotit zinciri arasında kurulan hidrojen bağları, nükleotitlerin aşağıdaki kısımlarından hangilerini birbirine bağlar?
Doğru Cevap: "E" Baz - Baz
Soru Açıklaması
3.
DNA moleküllerindeki adenin nükleotitler,

1- guanin nükleotit,

2- sitozin nükleotit,

3- timin nükleotit

birimlerinden hangileriyle fosfodiester bağı kura­bilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
1- Hidrojen bağı

2- Fosfodiester bağı

3- Glikozit bağı

RNA çeşitlerinin ve DNA moleküllerinin tümünde yukarıdaki bağlardan hangileri bulunur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.
1- Fosfat

2- DNA

3- Nükleotit

Yukarıdaki moleküllerin küçük olandan büyük ola­na doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1 - 3 - 2
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
9.
X, Y ve Z olarak bilinen üç DNA molekülüyle ilgili ola­rak aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

• X in bir ipliğindeki pürin sayısı
• Y nin bir ipliğindeki deoksiriboz molekülü sayısı
• Z nin iki ipliği arasındaki hidrojen bağı sayısı

Bu DNA'lardan hangilerinin nükleotit sayısı he­saplanabilir?
Doğru Cevap: "B" Yalnız Y
Soru Açıklaması
10.
Eşit sayıda nükleotit içeren A ve B DNA'ları özdeş or­tamlara sahip farklı deney tüplerine konuyor.

A DNA'sının iki ipliğinin birbirinden ayrılma süre­sinin B DNA'sına göre daha uzun olması aşağıda­kilerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" A DNA'sının B DNA'sından daha fazla sitozin bazı bulundurması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.