AYT Biyoloji: Nükleik Asitler TEST - 1


Nükleik Asitler konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Nükleik Asitler Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Nükleik Asitler konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Nükleik Asitler Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Nükleik Asitler TEST - 1
1.
Hücrelerin,

1- çekirdek,

2- ribozom,

3- mitokondri,

4- kloroplast

organellerinin hangilerinde nükleik asit çeşitleri­nin tümü bulunur?
Doğru Cevap: "E" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Nükleotitler ile ilgili,

1- Sadece nükleik asitlerin yapısına katılır.

2- Birbirlerine şeker-fosfat köprüleri ile bağlanabilir.

3- Birbirlerine hidrojen bağları ile bağlanabilir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Nükleik asitlerin yıkılmasıyla elde edilen bir nük­leotidin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sap­tanması, o nükleotidin hangi nükleik aside ait olup olmadığını kesin olarak gösterir?
Doğru Cevap: "E" Şeker çeşidi
Soru Açıklaması
5.


Buna göre, DNA ve RNA'nın nükleotitlerinin birbirinden farklı olmasını,

1- pürin grubu bazlarının,

2- pirimidin grubu bazlarının,

3- beş karbonlu şekerlerinin,

4- fosfat gruplarının

molekül yapılarından hangileri sağlar?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi DNA ve sadece bazı RNA çeşitlerine ait özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Hidrojen bağı bulundurma
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Canlıların farklı kalıtsal özelliklere sahip olmasını DNA moleküllerinin,

1- nükleotit sayısı,

2- nükleotit sırası,

3- nükleotit çeşidi,

4- nükleotit zinciri sayısı

özelliklerinden hangileri sağlar?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Bir bakterinin DNA molekülü ile bir insanın DNA molekülü, 

1- şeker çeşidi,

2- baz çeşidi,

3- fosfat yapısı,

4- baz sayısı

özelliklerinin hangileri açısından birbirinden farklı olabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.