AYT Biyoloji: Fotosentez - Kemosentez TEST - 3


Fotosentez - Kemosentez konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Fotosentez - Kemosentez Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Fotosentez - Kemosentez konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Fotosentez - Kemosentez Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Fotosentez - Kemosentez TEST - 3
1.
Telgraf çiçeği bitkisinin yaprağı alacalıdır. Yani yaprağın bir kısmı beyaz, bir kısmı yeşildir. Bu yapraklardan X, 12 saat karanlıkta, Y ise 12 saat aydınlıkta bek­letildikten sonra kopartılıyor. Yapraklar kaynar sudan geçirildikten sonra alkolde bekletiliyor. Sonra da iyotlu suya alınıyor. (kırmızı iyot nişasta varlığında mavi renk alır.)Bu deney, besin üretimi için,

1- ışık,

2- klorofil,

3- karbondioksit

faktörlerinden hangilerinin gerekli olduğunu ka­nıtlar?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Özdeş bitkilerle aşağıdaki düzenekler hazırlanarak bir süre gözlenmeye başlanıyor.Bu sürenin sonunda,

1- X düzeneğindeki bitkinin Y'dekine göre daha ya­vaş büyümesi,

2- X düzeneğindeki bitkinin ağırlığı artarken Y'deki­nin ağırlığının azalması,

3- Y düzeneğindeki bitkinin X'tekine göre daha erkensolması

durumlarından hangileri gerçekleşir?
(Ca(OH 2), karbondioksit tutucudur.)
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
Bir öğrenci özdeş bitkilerle aşağıdaki düzeneği hazır­layarak bir süre gözlemliyor.Bu öğrenci,

1- sıcaklık,

2- CO2  miktarı

3- ışığın dalga boyu

niceliklerinden hangilerinin fotosenteze etkisine ulaşabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
4.
Fotosentez hızı ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
5.
Karbondioksit miktarının oksijen üretimini etkile­diğini göstermek isteyen öğrenci aşağıdaki uygu­lamalardan hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" İki özdeş su bitkisi alarak cam huni altında birini normal suda diğerini sodalı suda, aydınlık ortamda bekletip hunilerin tepesine kibrit alevi yaklaştırma
Soru Açıklaması
6.
Aynı sayıda yaprak içeren özdeş su bitkileri ile aşağı­daki düzenekler hazırlanıyor.Bir süre sonra anahtar açıldığında alevlerin par­laklığı ile ilgili aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II > III > I
Soru Açıklaması
7.
Canlıların bazı yapısal ve işlevsel özellikleri şunlar­dır:

1- C02 yi özümlemede kullanma,

2- Glikoz sentezi sürecinde 02 oluşturma

3- Kloroplast bulundurma

4- Klorofil bulundurma

Bu özelliklerden hangileri biyosferin tüketicile­rinden farklı olarak üreticilerinin tümünün ortak özelli ki erindendir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
8.
Bakterilerin,

1- organizma ölüleri ve atıklarındaki organik mole­külleri inorganik maddelere dönüştüren,

2- inorganik elementlerden organik molekül üretir­ken kimyasal enerji kullanan,

3- basit organik moleküllerden kompleks organik moleküller üretirken kimyasal enerji kullanan,

4- ışık enerjisini kullanarak ADP ve Pi den ATP sentezleyen

türlerinden hangilerinin ototrof olduğu kesin­dir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 4
Soru Açıklaması
9.
Bir canlıda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleştiğinin saptanması, o canlının ototrof olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "A" Fotofosforilasyon
Soru Açıklaması
10.
Ototrof beslenen prokaryot hücreli canlılarda,

1- kloroplast bulundurma,

2- besin sentezlerken 02 üretme,

3- amino asitleri özümlemede kullanma,

4- klorofil bulundurma

özelliklerinden hangileri ortaktır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.