AYT Biyoloji: Endokrin Sistem TEST - 2


Endokrin Sistem konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Endokrin Sistem Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Endokrin Sistem konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Endokrin Sistem Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Endokrin Sistem TEST - 2
1.
Bir bezin hangi hormonları ürettiği ve bu hor­monların etkilerinin neler olduğunun belirlen­mesinde,

1- ilgili bezin ameliyatla çıkarılıp meydana gelen bozuklukların saptanması,

2- endokrin bezi çıkarılmış hayvanın bu bezin kurutulmuş haliyle veya tazesiyle beslenmesi,

3- endokrin bezi ameliyatla çıkarılmış bir hayvana yeni bir bez takılıp meydana gelen değişimlerin saptanması,

4- endokrin bezin, kanın, idrarın ve diğer bazı dokuların özütleri alınıp içindeki hormonun saflaştırma yöntemiyle elde edilmesi

uygulamalarından hangileri yapılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
2.
Hormonları tanıyan reseptörler, ilgili doku hücreleri­nin farklı bölümlerinde bulunur.

- Hücre zarında; polipeptit,

- Sitoplazmada; steroit,

yapılı hormonları tanıyan reseptörler bulunur.

Hormonları tanıyan reseptörlerin hücrelerin farklı bölümlerinde bulunması,

1- hormonların kanla taşınması,

2- hormon üreten bezlerin hedef hücrelere olan uzaklıklarının farklı olması,

3- hormonların yağda çözünme özelliklerinin farklı olması

durumlarından hangileriyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Bir insanda böbrek üstü bezinin, ACTH etkisiyle uyarılıp çalışmasıyla üretilen kortizol hormonu pro­teinlerin ve yağların karbonhidratlara dönüşümünü uyarır. Kanda kortizol miktarı arttıkça ACTH sal­gısının azaldığı görülür.

Buna göre,

1- Protein ve yağ açısından zengin besinler yenil­diğinde ACTH üretimi artar.

2- Karbonhidrat açısından zengin besinlerle besle­nildiğinde kandaki kortizol hormonu artmaya başlar.

3- Kanda ACTH miktarının artması böbrek üstü bezinde üretilen kortizol miktarının artmasına neden olur.

şeklindeki yorumlardan hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.


Yukarıdaki şema dişilerdeki kan östrojen düzeyinin ayarlanmasını göstermektedir.

Buna göre,

1- FSH salgısının artması yumurtalıkların salgıla­dığı östrojen miktarını artırır.

2- Kandaki östrojen salgısının artması yumurta oluşumunu engeller.

3- östrojeni taklit eden ilaçlarla doğum kontrolü yapılabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Bir insanda,

1- LH hormonunun testisleri uyarması,

2- hipotalamusun salgıladığı RF nin hipofizi uyarması,

3- testosteron hormonu salgılanması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 2 - 1 - 3
Soru Açıklaması
6.
Bir insanda,

1- hipofizden salgılanan bazı hormonların böbrek üstü bezini uyarması,

2- hipotalamustan salgılanan bazı hormonların hipofizden salgılanan hormonları artırması,

3- böbrek üstü bezinden salgılanan bazı hormonların hipofiz salgısını azaltması

durumlarından hangileri "Hipofiz bezinin çalışma­sı böbrek üstü bezi tarafından denetlenir." hipotezi­ni destekler?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
7.
Paratiroit bezinin çıkarılması sonucunda kan seru­munda kalsiyumun azaldığı gözlenir. Bu tip canlı­larda kaslarda kramp ve sürekli tetanoz gibi tit­remeler, sallanmalar ortaya çıkar. Bu canlılarda,

parathormonun ağızdan verilmesinin rahatsız­lıklarını engellemediği,

- kalsiyum çözeltisinin kasa enjeksiyonu sonucu titremelerin durduğu gözlenir.

Buna göre, 

1- Parathormon kan kalsiyum oranını artırır.

2- Kas titremelerinin nedeni kandaki kalsiyum ora­nının az olmasıdır.

3- Parathormonun tedavi için ağızdan verileme­mesinin nedeni büyük moleküllü yapısının sin­dirim enzimleri tarafından parçalanmasıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Prolaktin (PRL) hormonuyla ilgili,

1- östrojen ve progesteron hormonlarının korpus luteumdan salgılanmasını sağlar.

2- Analık içgüdüsünü harekete geçirir.

3- Süt bezlerinin gelişmesini ve süt salgılanmasını sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Tiroksin hormonuyla ilgili aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır
Doğru Cevap: "E" İyot eksikliğinde salgısı artar.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki hormonlardan hangisi hipofizin arka lobundan salgılanır?
Doğru Cevap: "C" ADH
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.