AYT Biyoloji: Endokrin Sistem TEST - 1


Endokrin Sistem konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Endokrin Sistem Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Endokrin Sistem konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Endokrin Sistem Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Endokrin Sistem TEST - 1
1.
Hormonlar vücutta düzenleyici göreve sahiptir. Bir hor­monun vücutta eksik olması homeostasinin bozulma­sına neden olur. Homeostasinin yeniden sağlanması için eksik olan hormonun vücuda alınması gerekir. Homeostasinin sağlanması ile ilgili yapılan bir çalışma ve sonuçları aşağıda verilmiştir.

• insülin eksikliğinde insülinin ağızdan verilmesi so­runu çözememiştir.

• Tiroksin eksikliğinde tiroksinin ağızdan verilmesi sorunu çözmüştür.

Buna göre,

1- hedef organ farklılığı,

2- moleküllerin sindirime uğramaları,

3- üretim organı farklılığı

durumlarından hangileri çalışma sonuçlarındaki farklılığa neden olmuştur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.
Hormonlar kan yoluyla vücudun her tarafına taşınma­sına karşılık ancak belirli hücrelere etki eder. Pek az hormon çeşidi ise vücuttaki tüm hücrelerin metaboliz­masına etki eder. Örneğin,

• Tiroksin hormonu vücuttaki bütün hücrelerin meta­bolizmasını etkiler.

• Sekretin hormonu yalnızca karaciğer ve pankrea­sın metabolizmasını etkiler.

Hormonlara gösterilen tepkilerdeki bu farklılık,

1- resöptörlerden tiroksini tanıyanlar bütün hücreler­de bulunurken, sekretini tanıyanların yalnızca ka­raciğer ve pankreasta bulunması,

2- tiroksinin aminoasit türevli, sekretinin polipeptit tü­revli olması,

3- hormonları üreten hücrelerin vücudun farklı bölge­lerinde bulunması

durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
insanda hormon salgılayan bezler birbirini etkileyerek kandaki miktarlarının belirli düzeylerde kalmasını sağ­lar.

Buna göre kandaki testosteron hormonunun dü­zeyi normal değerin altına düştüğünde yeniden normal düzeye çıkarılması,

1- testislerin uyarılması,

2- hipofizin uyarılması,

3- kan LH düzeyinin yükselmesi

olaylarının hangi sırayla gerçekleşmesi sonucu meydana gelir?
Doğru Cevap: "D" 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki şema kan kortizol düzeyinin ayarlanmasını göstermektedir.Buna göre,

1- Hipotalamustan salgılanan CRH artarsa kortizol salınımı artar.

2- Kortizol miktarı artarsa hipofizin ön lobundan sal­gılanan ACTH artar.

3- Hipofizin ön lobundan salgılanan ACTH artarsa hipotalamustan salgılanan CRH azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.
İnsanda kan kalsiyum düzeyine bağlı olarak kandaki parathormon ve kalsitonin hormonlarının miktarındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.Grafikteki bilgilere dayanarak,

1- Kan kalsiyum düzeyinin artması kalsitonin salgısı­nı uyarabilir.

2- Parathormon salgısının artması kan kalsiyum dü­zeyini artırır.

3- Kanda parathormon ve kalsitonin miktarları aynı anda artmaz.

yargılarından hangilerine varılabilir
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Basit guatr hastalığı ve tiroksin hormonu ile ilgili bazı bilgiler şunlardır:

• İyot eksikliğinden kaynaklanır .

• Tiroksin salgısını TSH uyarır .

• Tiroksin tiroit bezinden salgılanır .

• Tiroksin TSH salgısını durdurur .

• Tiroksin iyotlu bir hormondur.

Buna göre, basit guatr hastaları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tiroksin salgısı normalden fazladır.
Soru Açıklaması
7.
İnsanda düşük tansiyona neden olan,

1- aldosteron hormonunun gereğinden az salgılan­ması,

2- böbreklerde sodyum iyonu (Na+) geri emiliminin normalden az olması,

3- böbreklerde suyun geri emiliminin normalden az olması

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki grafikte, sabah kahvaltı yapan bir insanın kanındaki glikoz oranının öğleye kadarki değişimi gös­terilmiştir.Bu insanda, bu süre içinde hangi aralıklarda kara­ciğerden kana glikoz verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" IV ve V
Soru Açıklaması
9.
Endokrin bezler aralarında etkileşerek vücutta çeşitli olayları düzenler. İki endokrin bezin karşılıklı etkileşi­mi ile kandaki belirli bir hormonun miktarı ayarlanmış olur. Bu olaya negatif geri bildirim denir.

Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen bez ile hipofiz bezi arasında negatif geri bildirim ilişki­si yoktur?
Doğru Cevap: "E" Pankreas
Soru Açıklaması
10.
İngiliz fizikçi William Gull kurumuş gevşek deri, kırılabilen kuru kıl gibi oluşumlar ile zeka ve fiziksel yapıda meydana gelen gerilemeye bir bezin işlevinin azalmasının neden olduğunu gözledi.

- İsveçli bir cerrah bir grup hastanın tiroit bezini çıkardığında Gull'un gözlediği tüm bulguları el­de etti.

- Magnus-Levy kalorimetre kullanarak hastalarda metabolizma oranını saptadı. Miksodema (Gull) hastalığı denen hastalıkta metabolik işlevlerin düşük olduğunu gördü.

- Bu hastalar tiroit bezi ile beslendiğinde normal metabolik işlevlerini tekrar kazandı.

Bu deney,

1- Tiroit bezi sindirim öz suyundan etkilenmeyen maddeler üretir.

2- Tiroit bezinde üretilen madde iyod ve tirozin aminoasidinden oluşur.

3- Tiroit bezi hücre metabolizmasını düzenleyen hormon salgılar.

sonuçlarından hangilerine ulaşılmasını sağla­mıştır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.