AYT Biyoloji: Duyu Organları TEST - 2


Duyu Organları konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Duyu Organları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Duyu Organları konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Duyu Organları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Duyu Organları TEST - 2
1.
İnsanda duyu organları ve duyular ile ilgili,

1- Duyuların alınması için impulsların sinir merkezle­rine iletilmesi gerekir.

2- Koku ve tat alma duyuları kimyasal reseptörler ile alınır.

3- Deri ve kulakta mekanik reseptörler bulunur.

4- Gözde görme sinirlerinin gözden çıktığı bölgeye düşen görüntü net olarak algılanır.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
İnsanda duyu reseptörlerinin uyarılması ve duyuların alınması sürecinde gerçekleşen olay­larda salgılanan nörotransmitter maddenin etki­leme yönü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Duyu nöronundan ara nörona
Soru Açıklaması
3.
Duyu reseptörlerinin uyarılmasını sağlayan en dü­şük uyarı şiddetine eşik değer denir. Duyu reseptör­leri eşik değerinden başlayarak gittikçe artan şid­dette uyarılırsa daha fazla impuls oluşturur. Duyu hücreleri yorulursa duyular hissedilmez.

Buna göre duyu reseptörleri ile ilgili,

1- "Ya hiç" kuralı vardır.

2- "Ya hep" kuralı yoktur.

3- Aynı şiddette kesintisiz olarak devam eden uyarılarla bir süre sonra uyarılmayabilir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
İnsanda,

1- korti organı,

2- salyangoz,

3- sarı bölge,

4- papilla

denilen duyu reseptörleri ile donatılmış oluşum­ların hangileri dermiste bulunan ve dokunmayı algılayan duyu reseptörleri ile aynı tipten uya­ranlarla uyarılır?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi epitel dokunun görev­lerinden değildir?
Doğru Cevap: "E" Antikorların salgılanması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi derinin bir duyu organı olarak çalışmasını sağlayan özelliğidir?
Doğru Cevap: "E" Almaçlarla donatılmış olması
Soru Açıklaması
7.
İnsanın,

1- diline değen limonun tadını alması,

2- kolonyanın kokusunu alması,

3- baktığı boyaların renklerini algılaması,

4- dokunduğu iğnenin ucunun sivri olduğunu anla-ması

süreçlerinin hangilerinde duyu nöronundan talamustaki ara nöronlara nörotransmitterler salgılanır?
Doğru Cevap: "E" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
8.
İnsanın sıvı bir maddenin kokusunu algılaya­bilmesi için,

1- sıvının gaz haline gelmesi,

2- impulsun talamusa ulaşması,

3- koku moleküllerinin sarı bölgedeki reseptörleri uyarması,

4- koku moleküllerinin koku merkezine kadar ulaş­ması

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi zorun­ludur?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
İnsan gözünde,

1- iristeki dairesel kasların kasılması ile göz bebeklerinin daralması,

2- gözdeki kirpiksi cisim kaslarının gevşemesi,

3- göz merceğinin yuvarlaklaşması,

4- iristeki ışınsal kasların kasılması ile göz bebek erinin genişlemesi,

olaylarından hangileri karanlıkta uzaktaki bir cisme bakan bir insanın aydınlıkta ve yakınındaki bir cisme bakması sürecinde meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Göz merceği gereği kadar yuvarlaklaşamayan bir insan ile ilgili,

1- Yakını iyi göremez.

2- Önden arkaya doğru olan ekseni normalden kısa olan göz ile aynı çeşit mercek kullanılarak net görmesi sağlanabilir.

3- Yakına baktığında görüntü retinanın önünde bir yere düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.