AYT Biyoloji: Duyu Organları TEST - 1


Duyu Organları konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Duyu Organları Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Duyu Organları konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Duyu Organları Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Duyu Organları TEST - 1
1.
insan kulağının yapısı aşağıda şematik olarak veril­miştir.Buna göre, işitme almaçlarının bulunduğu yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" yalnız D
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki şekil insan gözünün mesafe uyumunu sağlayarak görüntünün ağ tabakaya düşürülmesini göstermektedir.İnsanda bu göz uyumunda görüntünün ağ taba­kaya düşürülmesi,

1- göz bebeğinin küçülüp büyümesi,

2- optik eksenin uzayıp kısalması,

3- göz merceğinin kırıcılığının artıp azalması

durumlarından hangilerinin gerçekleşmesiyle sağ­lanır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Kokunun algılanması sürecinde;

1- duyu nöronunda eşik değerin aşılması,

2- impulsların beynin koku merkezine ulaşması,

3- kokuya neden olan kimyasalların mukusta çözün­mesi

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin han­gisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
4.
Deri ile ilgili,

1- Sıcağı ve soğuğu algılayan almaçlar eşit oranda dağılmıştır.

2- Acıyı algılayan serbest sinir hücrelerinin dağılımı derinin her yerine eşit oranda gerçekleşmiştir.

3- Belirli almaçlar belirli bölgelerde yoğunlaşmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
5.


Yukarıdaki grafik değişik tatların oranına göre algıla­nış biçimini göstermektedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Tatlı maddelerin tüm konsantrasyonları hoş ola­rak algılanır.
Soru Açıklaması
6.
İnsanlarda,

1- kanın pH değişimi,

2- dış ortamın ışık şiddeti değişimi,

3- vücut sıvılarındaki su oranı değişimi

olaylarından hangilerine ait bilgiler reseptörlerle alınarak ilgili sinir merkezlerine iletilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
İnsanın bir besinin tadını alabilmesi ile ilgili;

1- Besin maddesinin tükürük içinde çözünmesi gerekir.

2- Besin moleküllerinin gaz haline geçmesi gerekir.

3- Tat alma merkezine impuls iletilmesi gerekir.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki şemada insana ait göz yuvarlağının kesiti verilmiştir.Bu şemada mesafe uyumunu, ışık uyumunu sağlayan ve ışık reseptörleri bulunduran kısımların nu-maraları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
9.
İnsanın bir cismi görmesini sağlayan,

1- görme merkezinin uyarılması,

2- çubuk ve koni biçimli reseptörlerin uyarılması,

3- görme sinirlerinde impulsların oluşması,

4- görüntünün retina üzerine düşmesi

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 4 - 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
10.
insan kulağında,

1- şiddetli seslerde kulak zarının patlamasını önle­yen,

2- içindeki sıvının hareketiyle dengeyi sağlayan,

3- sesi algılayan özel yapılar bulunur.

Bu yapılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.