AYT Biyoloji: Dolaşım Sistemi TEST - 1


Dolaşım Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Dolaşım Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Dolaşım Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Dolaşım Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Dolaşım Sistemi TEST - 1
1.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
2.
İnsanlarda kalp atışı ile ilgili,

1- Vücut sıcaklığının artışı kalp atışını yavaşlatır.

2- Bebeklerin kalbi sporculardan daha hızlı atar.

3- Kan asitliğinin artışı kalp atışını hızlandırır.

yargılarından hangileri doğru olabilir?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.
İnsanda üst ana toplardamara verilen işaretli bir al­yuvar aorta gelene kadar kat ettiği dolaşım yolunda,

1- kalp,

2- beyin,

3- akciğer

organlarının hangilerinde bulunan kılcal damarlar­dan geçer?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki grafikler insanda sistemik kan dolaşımının iki özelliğini göstermektedir.Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapıla­bilir?
Doğru Cevap: "E" Kanın akış hızı, damarların toplam çap alanı ile ters orantılı olarak değişir.
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
8.
Tam dinlenme halindeki yetişkin bir insanın bazı or­ganlarında dakikadaki kan akış hızı aşağıdaki tabloda verilmiştir.Buna göre tam dinlenme halindeki organlar ile ilgili,

1- Karaciğer kalbe göre daha fazla çalışır.

2- Böbreğin birim zamandaki oksijen tüketim hızı beyne göre daha fazladır.

3- Karaciğerin atık üretim hızı beyne göre daha dü­şüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki şekil pıhtı oluşumunu göstermektedir.Buna göre, aşağıdaki durumların hangisinde ka­naması olan kişilerde pıhtılaşma daha çabuk ger­çekleşir?
Doğru Cevap: "E" Yeterli ve dengeli beslenme
Soru Açıklaması
10.
insanda görülen kalp ve bazı damar kapakçıkları şun­lardır:

1- Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında bulunan tri­küspit kapakçık

2- Sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunan bi­küspit kapakçık

3- Atardamarların başlangıcında bulunan yarım ay kapakçıklar

Bu kapakçıklardan hangileri kanın tek yönde git­mesini sağlar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.