AYT Biyoloji: Davranış TEST - 1


Davranış konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Davranış Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Davranış konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Davranış Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Davranış TEST - 1
1.
Canlılardaki davranışlar ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İçgüdü davranışları yalnız omurgasızlarda görü­lürken refleksler yalnız omurgalılarda görülür.
Soru Açıklaması
2.
İçgüdüler, kısa yaşam süresine sahip olan canlılar için uzun yaşama süresine sahip olan canlılara göre daha önemlidir.

İçgüdülerin kısa yaşam süresine sahip olanlarda daha önemli olması, 

1- fazla enerji gerektirmemesi,

2- sinir sistemi varlığına ihtiyaç duyması,

3- canlının uygun tepkiyi öğrenme için yeterli zama­nının olmaması

durumlarından hangileriyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
1- Doğuştan gelirler.

2- Organizma ne yaptığının bilincindedir.

3- Sinir sistemi tarafından düzenlenirler.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri tüm refleksler ve içgüdüler için ortaktır?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.


Buna göre, erkek sıçrayan örümceği ile ilgili;

1- Açlık dönemlerinde çiftleşmeden daha çok avlan­ma eğilimindedir.

2- Aç örümcekler çiftleşmezler.

3- Avlanma ve çiftleşme davranışları doğru orantılı olarak artar.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Bir sinek, peygamber devesi böceğinin görüş alanına girdiğinde, peygamber devesi,

• Önce başını çevirir.

• Sonra vücudunu başıyla aynı yöne çevirir.

• Kısa bir süre sonra da ön ayaklarıyla sineği yakalar.

Peygamber devesi böceğinde gerçekleşen bu dav­ranışlarla ilgili,

1- Öğrenilmiş bir davranıştır.

2- Birden fazla refleks yayının birleşmesiyle oluşmuş bir refleks hareketidir.

3- Kalıtsaldır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Canlılarda görülen;

1- savaşçı karıncaların asit keselerini patlatarak düş­manlarına püskürtmesi,

2- erkek sivrisineklerinin diyapoz sesine gelmesi,

3- arıların buldukları besinlerin yerini çeşitli danslar ile diğer arılara bildirmesi,

4- yaprak taşıyan karıncaların arılardan korunmak için yaprakların üzerinde küçük işçileri de taşıması

olaylarından hangileri sosyal davranış olarak ka­bul edilir?
Doğru Cevap: "D" 1, 3 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Leylek bir böceği gördüğü zaman tepki vermez fakat kurbağa böceğin varlığını belirledikten sonra yakala­mak için tepki verebilir.

Buna göre,

1- Bir uyarana karşı türlerin tepkileri birbirinden fark­lıdır.

2- Öğrenme kurbağalarda olurken leyleklerde olmaz.

3- Canlılar kendileri için anlamlı olan uyarılara tepki verir.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Sabit çevresel koşullarda tutulan sincaplarla yapılan çalışmalar çevresel bir uyarı olmadan sincapların kış uykusuna yatma davranışı sergilediğini gösterir.

Bu çalışmalar,

1- Sincaplar biyolojik saatten etkilenir.

2- Kış uykusuna yatma alışkanlık ile öğrenilir.

3- Sincaplar davranışlarını bulunma ortamlarına gö­re ayarlar.

hipotezlerinden hangilerini destekler
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.