AYT Biyoloji: Canlılar ve Çevre TEST - 2


Canlılar ve Çevre konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Canlılar ve Çevre Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Canlılar ve Çevre konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Canlılar ve Çevre Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Canlılar ve Çevre TEST - 2
1.


Soy içi üreme katsayı ne kadar büyükse akraba­lık o kadar fazla olduğuna göre bu uyum,

1- popülasyon içindeki gen kombinasyonunu artırma,

2- hastalıklı genlerin birikmesini önleme,

3- tür içinde yeni genlerin oluşmasını sağlama

durumlarından hangilerini sağlamaya yöneliktir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
2.
Bir tavşan popülasyonunun iki farklı tavşan popülasyonuna dönüşmeye başladığına, aşağı­dakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Bireyleri arasında gen alış verişinin durması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi çok sayıdaki insan ırk­larının başka türlere dönüşmemesinin en önem­li nedenidir?
Doğru Cevap: "A" Aralarında gen akımının tümüyle kesilmemesi
Soru Açıklaması
4.
İnsanda,

1- eşey hücrelerinin DNA'sında bir mutasyon mey­dana gelmesi,

2- soma hücrelerinin DNA'sında dominant bir mu­tasyon meydana gelmesi,

3- belirli özelliklere sahip bireylerin doğal seçilim sonucunda yok olması

olaylarından hangileri bir türden başka bir türün oluşması hızının artmasını sağlar?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
5.
Canlıların fenotiplerinde görülen değişikliklerin ne­denleri şunlardır:

1- Somatik mutasyon

2- Eşey hücrelerinde mutasyon

3- Eşeyli üreme

4- Modifikasyon

Bunlardan hangileri doğal seçilim için gerekli olan kalıtsal varyasyonların artmasını sağlar?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
6.
Bir türe ait iki popülasyonda aşağıdaki durum­lardan hangisinin gözlenmesi, bunların tür düzeyinde farklılaştığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" Bir araya geldiklerinde aralarında eşeyli üreme olmaması
Soru Açıklaması
7.
Sadece eşeysiz üreyerek çoğalabilen bir canlı türünden yeni türlerin oluşabilmesini,

1- DNA'nın hatalı eşlenmesi,

2- homolog kromozomların kardeş olmayan kro­matitleri arasında parça değiş-tokuşu olması,

3- kalıtsal yapıları farklı olan gametlerin oluşması,

4- ilgili canlıların koşulları farklı olan ortamlara ya­yılmış olması

durumlarından hangileri sağlar?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 4
Soru Açıklaması
8.
Doğadaki bir bitki popülasyonunda;

1- beyaz renkli çiçek taşıyanların üremeye katıl­maması,

2- vücut hücrelerinde mutasyon meydana gelmesi,

3- çevre koşullarının bazı genlerin seçilimini artırması

olaylarından hangilerinin meydana gelmesi popülasyonun iki farklı türe dönüşmesine neden olabilir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Bir türden yeni bir türün oluşabilmesi için,

1- vücut hücrelerinin DNA'larının değişmesi,

2- kalıtsal mutasyonların ortaya çıkması,

3- doğal seçilimin işlemesi,

4- genlerin işleyişinin değişmesi

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi zorun­ludur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Bir canlı türünün aşağıdaki özelliklerden hangi­sine sahip olması, onun başka bir türe dönüş­mesinin yavaş olmasına neden olur?
Doğru Cevap: "A" Mutasyonlardan çok iyi korunması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.