AYT Biyoloji: Canlılar ve Çevre TEST - 1


Canlılar ve Çevre konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Canlılar ve Çevre Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Canlılar ve Çevre konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Canlılar ve Çevre Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Canlılar ve Çevre TEST - 1
1.
Aşağıdaki şekil bir popülasyonun coğrafik izolasyon sonucu iki farklı türe dönüşmesini göstermektedir.Coğrafik izolasyon sonucu bir türden iki farklı tür oluşmasını, 

1- coğrafik engellerden dolayı iki grup arasında gen aktarımının durması,

2- iki grubun farklı coğrafik faktörlerin etkisinde kalması,

3- ilk popülasyonda kalıtsal varyasyonların olması

durumlarından hangileri sağlamıştır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Bir türün iki farklı türe dönüşebilmesi için ilgili türde,

1- coğrafik izolasyon ile ayrılma,

2- vücut hücrelerinde mutasyon oluşması,

3- tür içi kalıtsal çeşitlilik

durumlarından hangilerinin varolması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
3.
Canlılarda meydana gelen kalıtsal varyasyonlara,

1- krossing over,

2- mutasyon,

3- döllenme

olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi neden ola­bilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğal seçilim ile ilgili,

1- Kalıtsal varyasyonların çeşidini artırır.

2- Türleşme için zorunludur.

3- Aynı türün farklı popülasyonlarının izolasyonunda etkilidir.

açıklamalarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Canlılar bulundukları çevrenin rengine genelde uyum göstermişlerdir. Örneğin açık renkli hayvanlar yaşadı­ğı bölgenin beyaz renkli zeminine (taş, kum, bitki ör­tüsü vb.) uyum sağlamıştır. Bu gibi bölgelerde beyaz kelebekler, beyaz karıncalar görülmektedir.

Hayvanların bu uyumu kazanmaları sürecinde;

1- varyasyon,

2- adaptasyon,

3- doğal seleksiyon

mekanizmaları hangi sıra ile gerçekleşmiş olabilir?
Doğru Cevap: "B" 1 - 3 - 2
Soru Açıklaması
6.


Buna göre;

1- Dişi lepistesler çiftleşmek için uzun kuyruklu er­kekleri seçerler.

2- Zamanla uzun kuyruk gen sıklığının artması bek­lenir.

3- Ortamdaki erkek lepistesler arasında kuyruk uzun­luğu farkının azalması kısa kuyruklu lepisteslerin gen sıklığını artırır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Bir popülasyonun iki farklı türe dönüşmeye başla­dığına aşağıdakilerden hangisi kanıt olabilir?
Doğru Cevap: "D" Popülasyonu oluşturan bireyler arasında gen alış­verişinin durması
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
9.
Kalıtsal varyasyonların oluşmasını,

1- krossing over,

2- homolog kromozomların bağımsız ayrışması,

3- eşey hücrelerinin DNA'sının mutasyona uğraması,

4- doğal seçilim

olaylarından hangileri sağlar?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Doğal seçilim ile ilgili,

1- Kalıtsal çeşitliliği azaltır.

2- Kalıtsal varyasyonlar için olması zorunludur.

3- Her zaman büyük vücutlu canlıların yararına işler.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.