AYT Biyoloji: Boşaltım Sistemi TEST - 2


Boşaltım Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Boşaltım Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Boşaltım Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Boşaltım Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Boşaltım Sistemi TEST - 2
1.
İnsanın vücudunda bulunan bazı sıvılar şunlardır:

1- Böbrek atardamarında taşınan kan

2- Böbrek toplardamarında taşınan kan

3- İdrar kesesinde bulunan idrar

Bu sıvılar, aşağıdakilerden hangisinde üre oranı fazla olandan az olana doğru sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "E" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
2.
Deniz suyu içen bir insanda,

1- kanda tuz oranının artması,

2- doku hücrelerinde su oranının azalması,

3- böbreklerde süzülmenin artması,

4- idrarla su kaybının artması

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3 - 4
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
4.
Böbreklerin, kanın su miktarını dengelemesi sırasında aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

1- Nefronlardan su emiliminin artması

2- Kanın osmotik basıncının artması

3- Hipofizden vazopresin (ADH) hormonunun salgı­lanması

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 2 - 3 - 1
Soru Açıklaması
5.
Vücudunda 5 litre kan bulunan memeli bir kobaya nef­ron tübüllerinden geri emilmeyen inülin adlı polisakka­ritin enjekte edilmesi ile yapılan çalışmalar ve sonuç­ları aşağıda verilmiştir.

• Bu kobayın kan damarına her 1 mililitre kanda 1 mg olacak şekilde inülin enjekte ediliyor.

• Her bir dakika, oluşturulan idrar içinde 130 mg inü­linin bulunduğu görülüyor.

• Bu kobaydan atılan günlük idrar miktarının ise yaklaşık 1 lt olduğu belirleniyor.

Bu çalışma,

1- Vücuttaki kan günde birçok kez böbreklerden geçer.

2- Böbreklerden süzülen sıvının çok az bir kısmı idrar olarak atılır.

3- Azotlu atıklar böbreklerden üre olarak atılır.

hipotezlerinden hangilerine kanıt oluşturur
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Aktif taşımayla gerçekleşen geri emilim, maddenin kandaki yoğunluğuna bağlıdır. Her maddenin kandaki normal değerine eşik değer denir. Bir maddenin kan- daki miktarı eşik değerinin üzerindeyse eşik değeri aşan kısım nefron kanallarından geri emilmez. Aşağı­daki grafik çeşitli maddelerin kandaki bulunma miktar­larını ve eşik değerlerini göstermektedir.Buna göre;

1- a maddesinin nefronlardan emilimi için ATP harcanır.

2- İdrarda b madddesi bulunmaz.

3- Nefron kanallarında ilerleyen sıvıdaki c maddesi­nin tümü geri emilir.

yorumlarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
Soğuk havada bekleyen insanların daha fazla idrar oluşturması,

1- kan basıncının artması,

2- süzülme hızının yükselmesi,

3- nefron damarlarının büzülmesi

olaylarının hangi sırayla gerçekleşmesinin sonu­cudur?
Doğru Cevap: "D" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
8.
İnsanda kanın boşaltım atıklarından temizlenmesi ve idrar oluşumu sürecinde,

1- aktif taşıma,

2- osmoz,

3- kolaylaştırılmış difüzyon

olaylarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Üç deniz omurgasızının yaşama ortamı ozmotik de­rişiminde meydana gelen değişime bağlı olarak iç oz­motik derişimin değişimi aşağıda verilmiştir.Bu canlıların ozmotik düzenleme yeteneğinin fazla olandan az olana doğru sıralanması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3
Soru Açıklaması
10.
Süzülme olayı, glomerulus kılcalları ile Bowman kap­sülü arasındaki basınç farkından kaynaklanır. Bu ba­sınçlar aşağıda verildiği gibidir.

• Glomerulus kılcallarında kan basıncı 70 mmHg

• Glomerulus kılcallarında oluşan ozmotik basınç 32 mmHg

• Bowman kapsülündeki sıvıdan kaynaklanan hid­rostatik basınç 14 mmHg

• Toplam olarak glomerulus kılcalından Bowman kapsülü yönünde,

70 - (32 + 14) = 24 mmHg'lık
basınç uygulanarak idrar oluşumu sağlanır.

Buna göre, glomerulus kılcallarında, normal vü­cut kılcallarında olduğu gibi 40 mmHg'lık basınç olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?
Doğru Cevap: "D" İdrar oluşmaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.