AYT Biyoloji: Bitkilerde Taşıma TEST - 2


Bitkilerde Taşıma konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bitkilerde Taşıma Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bitkilerde Taşıma konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bitkilerde Taşıma Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Bitkilerde Taşıma TEST - 2
1.
Bitkilerde kök basıncı ile ilgili,

1- Kök emici tüyleri ile toprak sıvısı arasındaki de­rişim farkından doğan ozmotik basınç tarafın­dan oluşturulur.

2- Ksilemin su almasını sağlayan itici bir kuvvettir.

3- Topraktaki suyun kök emici tüylerine geçmesini sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
3.
Bir bitkinin emici tüyleri ile toprak sıvısındaki suyu emerek almasında,

1- terleme ile su buharı kaybedilmesi,

2- emici tüylerdeki turgor basıncının yüksek olması,

3- toprak sıvısının ozmotik basıncının olması

durumlarından hangileri yarar sağlamaz?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bitkilerde,

1- C02'nin özümlemede kullanılandan daha faz­lasının yadımlamayla üretilmesi,

2- hücrelerde gereği kadar su kalmaması,

3- stomanın kapatma hücrelerinin turgorlu halini kay­betmesi

durumlarından hangileri stoma açıklığının ka­panmasına neden olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Bitkilerde stomaların kapatma hücrelerinde,

1- çalışma pH'si 7 civarında olan bir enzimin kul­lanıldığı tepkime ile nişastanın glikoza yıkılması,

2- C02'nin özümlemede kullanılmasıyla glikoz mik­tarının artması,

3- C6H12O6'nın yadımlamada kullanılmasıyla su miktarının artması

olaylarından hangileri hem gece hem gündüz meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Bitkilerde,

1- difüzyon,

2- aktif taşıma,

3- terleme,

4- kohezyon kuvveti

durumlarından hangileri glikoz, amino asit ve köklerle alınan minerallerin yapraklara iletilme­sini ortak olarak sağlar?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "E" CEVAP E
Soru Açıklaması
9.
Bitkilerde stoma açıklığının kapanmasını sağlayan ve stomaların kapatma hücrelerinde gerçekleşen bazı olaylar şunlardır:

1- Klorofillerde ışığın soğurulmasının durması

2- Glikoz sentezinin durması

3- Komşu epidermis hücrelerine doğru su kaybe­dilmesi

4- Potasyumun bekçi hücrelerinin dışına pompa-lanması

Bu olaylar stoma açıklığının kapanması sürecin­de aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" 1, 2, 4, 3
Soru Açıklaması
10.
Bitkilerde odun borularındaki madde iletiminde,

1- su molekülleri arasında hidrojen bağlarının ku­rulması,

2- kök hücrelerinde ozmotik basıncın yüksek ol­ması,

3- yaprak hücrelerinde terleme nedeni ile ozmotik basıncın artması

durumlarından hangileri rol oynar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.