AYT Biyoloji: Bitkilerde Eşeyli Üreme TEST - 1


Bitkilerde Eşeyli Üreme konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bitkilerde Eşeyli Üreme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bitkilerde Eşeyli Üreme konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bitkilerde Eşeyli Üreme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Bitkilerde Eşeyli Üreme TEST - 1
1.
Tam bir çiçeğin aşağıda verilen kısımlarından hangisinin işlevi, karşısında yanlış olarak veril­miştir?
Doğru Cevap: "B" Dişi organ: Mikrosporu oluşturur.
Soru Açıklaması
2.
Çiçekli bitkilerde üreme ile ilgili bazı yapılar şunlar­dır:

1- Polen tüpü

2- Embriyo kesesi

3- Polen kesesi

Bu yapılardan hangileri dişicik borusu içinde oluşmaya başlar
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
Kapalı tohumlu bitkilerin embriyo kesesinde bulu­nan hücreler ve çekirdekler şunlardır:

1- Antipot hücreler

2- Yumurta hücresi

3- Kutup (polar) çekirdeği

4- Arkadaş hücreleri (sinerjit)

Bunlardan hangileri sperm çekirdekleri tarafın­dan döllenir?
Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
5.
Çiçekli bitkilerin embriyo kaselerinde aşağıdaki­lerden hangisi oluşmaz?
Doğru Cevap: "D" Tohum kabuğu
Soru Açıklaması
6.
1- Kotiledon

2- Endosperm

3- Zigot

4- Yumurta

Uyku halindeki tohumlarda yukarıdakilerden hangileri bulunabilir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
Bitkilerde tohum çimlenmesini düzenleyen hor­monlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte veril­miştir?
Doğru Cevap: "B" Giberellinler ve sitokininler
Soru Açıklaması
8.
Bitkilerde, aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile sağlanır?
Doğru Cevap: "A" Tohumun çimlenmesi
Soru Açıklaması
9.
Tohum çimlenmesi sürecinde gerçekleşen,

1- giberellin hormonunun salgılanması,

2- amilaz enziminin faaliyete geçmesi,

3- nişastanın sindirilmesi,

4- solunumun hızlanması

olayları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" 1 - 2 - 3 - 4
Soru Açıklaması
10.
Tek çenekli bitkilerin çeneklerinde,

1- embriyoya besin sağlama,

2- glikoz sentezleme,

3- solunum yapma

olaylarından hangileri gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.