AYT Biyoloji: Bitkilerde Büyüme ve Beslenme TEST - 1


Bitkilerde Büyüme ve Beslenme konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bitkilerde Büyüme ve Beslenme Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bitkilerde Büyüme ve Beslenme konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bitkilerde Büyüme ve Beslenme Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Bitkilerde Büyüme ve Beslenme TEST - 1
1.


Buna göre,

1- Azotun topraktan alınabilmesi için demir gerek­lidir.

2- Bitkinin büyümesi için azot gereklidir.

3- Azotun fazla verilmesi bitkinin gelişimini en­geller.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
2.


Gübre çeşidinin bitki gelişimini etkilediğini gös­termek isteyen öğrenci,

1- 2. odadaki bitkiye 1. odadaki bitkiye verilen kadar su verme,

2- 1. odadaki bitkiyi 2. odadaki bitki kadar aydınlatma,

3- 1. odadaki bitkiye 2. odadaki bitkiye verilen ka­dar fakat farklı tür gübre verme

uygulamalarından hangilerini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
3.


Buna göre;

1- Sitokinin konsantrasyonunun artması kök olu­şumunu sağlar.

2- Oksin konsantrasyonunun artması gövde olu­şumunu hızlandırır.

3- Oluşan yeni hücrelerin kök veya gövde şeklin-defarklılaşması oksin/sitokinin oranına bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 3
Soru Açıklaması
4.


Buna göre;

1- Tuzlu toprakta yetiştirilen kıraç türü buğday tuz­suz toprakta yetiştirilen çakmak türü buğdaya göre daha fazla bakır bulundurur.

2- Bütün buğday çeşitlerinde toprağın tuz oranı­nın fazla olması bitkinin bakır alımını artırır.

3- Farklı buğday türlerinin bakır içerikleri birbi­rinden farklıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
6.


Buna göre,

1- Kök sıcaklığının artması K alımını artırır.

2- 15°C de bitki gelişimi için gerekli olan K nın tamamını almıştır.

3- Sıcaklıktaki her artış bitkinin K alımını artırır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Makro elementler bitkide büyüme ve gelişmede görevlidir. Bitkilerin fazlaca ihtiyaç duyduğu bu ele­mentlerin eksikliklerinde bitkilerde çeşitli gelişim bo­zuklukları görülür.

Buna göre

1- azot,

2- demir,

3- potasyum

elementlerinden hangileri bitkiler için makroele­ment grubundadır?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Oksin hormonu ile ilgili;

1- Hücre bölünmesini hızlandırır.

2- Bitkinin çiçek açmasında ve meyve oluşumun­da görev yapar.

3- Büyümesini tamamlamış bölgelerden salgılanır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Bitkisel hormonlarla ilgili aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Etilen metabolizmayı hızlandırır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.