AYT Biyoloji: Bitki Yapısı TEST - 2


Bitki Yapısı konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bitki Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bitki Yapısı konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bitki Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Bitki Yapısı TEST - 2
1.
Tek ve çift çenekli bitkilerin gövdelerindeki iletim demetleri birbirinden farklıdır.

Bu farklılığa aşağıdakilerden hangisi neden olur?
Doğru Cevap: "C" Bazılarında kambiyum bulunurken bazılarında bulunmaması
Soru Açıklaması
2.
Bitkilerde aşağıdaki yapılardan hangisi mezofil tabakasında bulunmaz?
Doğru Cevap: "E" Stomalar
Soru Açıklaması
3.
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
4.
Bitkilerde,

1- DNA nın eşlenmesi,

2- kardeş kromatitlerin ayrılması,

3- orta lamelin oluşması

olaylarından hangileri kök ve gövdelerin hem apikal hem de lateral meristem doku hücrelerinde gerçekleşir
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
Bitkilerde,

1- DNA'nın eşlenmesi,

2- kardeş kromatitlerin hücrenin zıt kutuplarına çe­kilmesi,

3- homolog kromozomların hücrenin zıt kutupları­na çekilmesi

olaylarından hangileri meristem doku ve mega­spor ana hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
6.
Bitkilerin büyüme bölgeleri ile ilgili,

1- Kökte kaliptra ile korunur.

2- Gövde ucunda genç yapraklar ile korunur.

3- Bitkinin sadece enine kalınlaşmasını sağlar.

4- Farklılaşarak diğer dokuları oluşturur.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 4
Soru Açıklaması
7.
Bitkilerde temel doku hücrelerinin tekrar mitoz bölünme yeteneği kazanmasıyla,

1- birincil meristem doku,

2- kambiyum,

3- mantar kambiyumu

hücrelerinden hangileri oluşur?
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Bitkilerde parankima doku hücrelerinin, hor­monların etkisiyle sonradan mitoz bölünme yeteneği kazanmasıyla,

1- apikal meristem,

2- sekonder meristem,

3- kollenkima,

4- mantar doku

hücrelerinden hangileri oluşur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
9.
Bitkilerde havalandırma parankiması ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Bölünerek, kök ve gövdenin büyümesini sağlar.
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "A" CEVAP A
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.