AYT Biyoloji: Bitki Yapısı TEST - 1


Bitki Yapısı konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bitki Yapısı Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bitki Yapısı konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bitki Yapısı Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Bitki Yapısı TEST - 1
1.
Bitkilerde meristem doku bitkinin sürekli bölü­nebilme yeteniğine sahip olan hücrelerden oluşur. Meristem doku bulunduğu yere göre,

- uç meristem

- yanal meristem

Meristem doku kökenlerine göre,

- primer meristem

- sekonder meristem

olarak sınıflandırılır.

Buna göre,

1- Uç meristemler primer meristemdir.

2- Sekonder meristem, parankima dokusu hücrele­rinin bölünme özelliği kazanması sonucu oluşur.

3- Primer meristem bitkinin boyuna, sekonder me­ristem ise enine büyümesini sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
2.
Bitkinin yüzeyinde bulunan stoma, lentisel, hidatod gibi açıklıkların ortak özelliği aşağıda­kilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Su atma
Soru Açıklaması
3.
Bitkilerdeki temel dokuda,

1- bitkiye destek sağlayan,

2- bitkiye esneklik kazandıran,

3- fotosentez yapan

hücre gruplarından hangileri bulunur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
4.
Bitkilerde salgı doku;

1- koruma,

2- sindirim,

3- üreme,

4- düzenleme

görevlerinden hangilerine yardımcı olur?
Doğru Cevap: "E" 1, 2, 3 ve 4
Soru Açıklaması
5.


Bu deney aşağıdaki hipotezlerden hangisine kanıt oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Bitki gövdesinde iletim elemanları bulunur.
Soru Açıklaması
6.
Bitkilerdeki iletim dokusu elemanlarıyla ilgili;

1- Odun borularında iletim köklerden yapraklara doğru iken, soymuk borularında hem yapraklar­dan köklere doğru hem de kökten yapraklara doğrudur.

2- Soymuk borularında organik besinler taşınır­ken, odun borularında su ve suda çözünmüş mineraller taşınır.

3- Odun borularında sitoplazma ve çekirdek bulu­nurken soymuk borularında bulunmaz.

karşılaştırmalarından hangileri doğrudur
Doğru Cevap: "D" 1 ve 2
Soru Açıklaması
7.
Bitkinin kendini hayvanlardan korumak için geliştir­diği savunma yapılarından biri de emergenslerdir.

Emergens (diken) lerin yapısına,

1- epidermis,

2- iletim,

3- parankima

dokusu hücrelerinden hangileri katılabilir?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Epidermis hücreleri tarafından salgılanan kütinin oluşturduğu tabakaya kütikula tabakası adı verilir.

Buna göre kütikula tabakası,

1- yaprak,

2- genç kök,

3- yaşlı gövde

organlarının hangilerinde bulunur?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
9.


Bu hücre türü,

1- örtü,

2- iletim,

3- temel,

4- meristem

dokularından hangilerine ait olabilir?
Doğru Cevap: "A" 1 ve 3
Soru Açıklaması
10.
Odunsu bitkilerde kambiyum her büyüme mevsi­minde gövdeyi saran yeni bir sekonder ksilem taba­kası meydana getirir. Sekonder ksilemin her yeni tabakası bir öncekinden daha büyük bir daireden oluşur.

Bu durum bitkiye,

1- sayısı gittikçe artan yaprakların ihtiyaç duyduğu su ve minerali daha kolay sağlama,

2- sayısı gittikçe artan yaprakların ürettiği besinleri daha kolay taşıma,

3- kök gibi toprak altında kalan bitki organlarına ihtiyaç duyduğu oksijeni daha kolay sağlama

avantajlarından hangilerini kazandırır?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.