AYT Biyoloji: Bağışıklılık (Savunma) Sistemi TEST - 2


Bağışıklılık (Savunma) Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bağışıklılık (Savunma) Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bağışıklılık (Savunma) Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bağışıklılık (Savunma) Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Bağışıklılık (Savunma) Sistemi TEST - 2
1.
Aktif bağışıklığın gerçekleşmesinin temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vücudun antijeni tanıması
Soru Açıklaması
2.
Aktif bağışıklıkta, hastalık etkeni ile ilk kez karşıla­şıldığında görülen,

1- antikor miktarının artması,

2- antikor miktarının azalması,

3- antijen miktarının artması

olaylarından hangileri hastalık etkeni ile ikinci kez karşılaşıldığında daha hızlı gerçekleşir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
3.
Alerji: Organizmada enfeksiyonun yayılmasına karşı koyan bir dirençtir. Alerji oluşumuna sebep olan ya­bancı maddelere ise alerjen adı verilir.

Alerjenlere karşı oluşan tepkide,

1- antikorların doku sıvısına yayılması,

2- mast hücrelerinden histamin salgılanması,

3- alerjenlerin antikorlarla birleşmesi,

4- kan plazmasının doku sıvısına geçmesi

olayları hangi sırayla gerçekleşir?
Doğru Cevap: "B" 1 - 3 - 2 - 4
Soru Açıklaması
4.
İnsanda aşağıdaki durumların hangisinde anti­kor üretimi diğerlerinden daha önce başlar?
Doğru Cevap: "D" Su çiçeği etkeni olan mikroorganizmanın öldü­rülmüş olarak verildiği bireyin vücuduna su çiçe­ği etkeni olan mikroorganizmaların bulaşması
Soru Açıklaması
5.
Çocuk felci, palio virüsünün neden olduğu bir has­talıktır. Bu hastalık aşılama sayesinde geriletil­miştir. Çocuk felciyle mücadelede aşılama saye­sinde kazanılan bu başarı grip virüsüne karşı ka­zanılamamıştır.

Grip virüsüne karşı aşılamanın çok fazla başarılı olamamasının nedeni grip virüsünün;

1- sitoplazmasının olmaması,

2- enzim üretim sistemlerinin bulunmaması,

3- kalıtsal bilgisinin daha kolay değişime uğraması

özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" yalnız 3
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
7.
Aşının hastalık sürecinde uygulanmaması,

1- aşının bağışıklık sistemini baskılayan adrenalin salgılatması,

2- aşıda hastalık etkeninin bulunması,

3- aşının vücut ısısını yükseltmesi

durumlarından hangileri ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
8.


Yukarıdaki şekil bir bakteriyofajın hayat döngüsünü göstermektedir.

Bakteriyofaj çoğalma sırasında bakteriye ait,

1- amino asit,

2- mRNA,

3- ATP

moleküllerden hangilerini kullanır?
Doğru Cevap: "D" 1 ve 3
Soru Açıklaması
9.
Bağışıklıkla ilgili;

1- Vücuda pasif bağışıklıkta mikrop öldürücü anti­kor verilirken aktif bağışıklıkta öldürülmüş mik­rop verilir.

2- Bağışıklık süresi antijene ait bilginin hafıza hüc­relerinde kalma süresine bağlı olarak değişir.

3- Mikroba karşı üretilen antikor miktarı mikropla ilk karşılaşmada ikinci karşılaşmaya göre çok daha fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" 1 ve 2
Soru Açıklaması
10.
Vücut savunmasında rol alan,

1- göz yaşındaki lizozim salgısı,

2- solunum yollarındaki mukus,

3- karaciğerdeki kupfer hücreleri,

4- timus bezindeki lenfosit hücreleri

moleküllerinden hangileri hastalık yapıcı etken­lere özgül değildir?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.