AYT Biyoloji: Bağışıklılık (Savunma) Sistemi TEST - 1


Bağışıklılık (Savunma) Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi test çöz sayfasındasın. Bağışıklılık (Savunma) Sistemi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Bağışıklılık (Savunma) Sistemi konusu AYT Biyoloji dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Bağışıklılık (Savunma) Sistemi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
AYT Biyoloji: Bağışıklılık (Savunma) Sistemi TEST - 1
1.
insan vücuduna yabancı bir mikroorganizma girdiğin­de bunun yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen bazı olaylar şunlardır:

1- B lenfositlerinin makrofajların tuttuğu antijenle te­mas etmesi,

2- antijenlerin makrofajlar tarafından tutulması,

3- B lenfositlerinin bölünerek hafıza ve antikor salgı­layan plazma hücrelerine dönüşmesi

Bu olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerin han­gisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 2, 1, 3
Soru Açıklaması
2.
Bir bireydeki X antikoru miktarının zamana bağlı deği­şimi aşağıda verilmiştir.Buna göre, aşağıdaki durumlardan hangisi bu gra­fikte gösterilen değişimin gerçekleşmesine neden olur?
Doğru Cevap: "E" Aşı olduktan sonra aynı tür mikrobun vücuda gir­mesi
Soru Açıklaması
3.
Virüsler,

1- ribozom,

2- nükleik asit,

3- sitoplazma

yapılarından hangilerini bulundurur?
Doğru Cevap: "B" yalnız 2
Soru Açıklaması
4.
İnsanların mikroplarla mücadele etmesinde,

1- tükürük bezi,

2- mide bezi,

3- akyuvar

hücrelerinden hangileri görev yapar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.
İnsanlar tarafından gerçekleştirilen,

1- B lenfositlerinin antijenlere karşı antikor salgıla­ması,

2- virüs bulaşan doku hücrelerinin fagositoz ile mak­rofaj hücrelerine alınması,

3- yardımcı T lenfositlerin virüslere karşı çeşitli kim­yasallar salgılaması

olaylarından hangileri humoral bağışıklığa örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız 1
Soru Açıklaması
6.
Bir hayvan türünde bağışıklıkla ilgili bellek oluştuğu,

1- yabancı antijenlere sahip olan dokuları tahrip etme,

2- bir antijen türü ile ikinci kez karşılaşıldığında daha hızlı ve daha fazla antikor üretme,

3- başka bir canlıdan alınarak ikinci kez nakledilen dokuyu daha şiddetli reddetme

durumlarından hangilerine bakılarak söylenebilir
Doğru Cevap: "D" 2 ve 3
Soru Açıklaması
7.
İnsanda,

1- mukoza tabakalarında gezici ve sabit makrofaj hücreleri ile akyuvarların bulunması,

2- gözyaşı içinde lizozimin denilen antiseptik madde bulunması,

3- mide öz suyunda HCI bulunması,

4- kanda çok sayıda alyuvar bulunması

durumlarından hangileri vücudun mikroplara karşı savunulmasında doğrudan rol oynar?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi pasif bağışıklamaya bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Annenin bazı antikorlarının süt ile yavruya geçmesi
Soru Açıklaması
9.
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
10.
İnsanda bağışıklığın sağlanmasında,

1- kan dolaşımı sistemi,

2- lenf dolaşımı sistemi,

3- kırmızı ilik

bölümlerinden hangileri rol oynar?
Doğru Cevap: "E" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.