9. Sınıf Tarih: Yazının Gelişimi TEST - 1


Yazının Gelişimi konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Yazının Gelişimi Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Yazının Gelişimi konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Yazının Gelişimi Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Yazının Gelişimi TEST - 1
1.
Anadolu’da bilimsel alanda en çok gelişen uygarlık İyon medeniyetidir.

İyonların bilimsel alanda gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
Doğru Cevap: "D" Siyasi yapıda baskı olmasının
Soru Açıklaması
2.
Lidyalıların son kralı Krezus zamanında Sardes’te yapılan saray devrin bilginlerinin toplandığı yer olmuştur.

Buna göre,

I. devlet adamlarının baskıcı olduğu,

II. bilimsel çalışmalara önem verildiği,

III. devlet adamlarının bilimsel çalışmalara destek olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
3.
Fenikelilerin uygarlığa en büyük katkıları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Alfabe
Soru Açıklaması
4.
Hellenizm döneminde, Bergama Krallığı’nda parşömen kâğıdı icat edilmiştir. Zeus Tapınağı yanında Asklepion Sağlık Merkezi ile ikiyüz bin cilt kitabı olan bir kütüphane yapılmıştır.

Bu bilgilere dayanarak Bergama Krallığı ile ilgili,

I. kültürel alanda geliştikleri,

II. uygarlığa katkıda bulundukları,

III. demokratik yönetimi benimsedikleri

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İyonyalılar döneminde yaşamış bilginlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" El Cezeri
Soru Açıklaması
6.
I. Tarım ürünlerinden alınan vergilerin hesaplanması -Matematik

II. Nil nehrinin taşma zamanlarının hesaplanması - Astro-nomi

III. Arazi sınırlarının belirlenmesi - Geometri

Mısır’da verilen durumlar ve sonrasında ortaya çıkan bilimsel gelişmeler yukarıdakilerden hangilerinde doğru eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.
Sümerlerde ilk yazılı kil tabletler tahıl çuvalları ve büyükbaş hayvan listelerinden oluşan tapınağın muhasebe kayıtları şeklindeydi.

Buna göre yazının icadında,

I. ekonomi,

II. askerlik,

III. yönetim

alanlarından hangilerinde kaydetme ihtiyacının etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
8.
Sümerler özellikle ay ve güneşin hareketlerini incelemiş, burçları bulmuş ve ay yılı esaslı takvimi kullanmışlardır.

Buna göre,

I. Astronomi biliminde gelişmişlerdir.

II. Siyasi açıdan güçlüdürler.

III. Ekonomik açıdan dışa bağımlıdırlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
9.
Sümerlerin yazıyı kullanması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamamıştır?
Doğru Cevap: "E" Düzenli ordular kurulmuştur.
Soru Açıklaması
10.
Sümerlerde tapınaklara teslim edilen tarım ürünleri, satılan ve satın alınan her türlü ticari mal, rahipler tarafından kil tabletler üzerine resimler ve işaretlerle kaydedilmiştir. Zamanla bu resim ve işaretlerin heceye dönüşmesiyle yazı ortaya çıkmıştır.

Bu bilgilere dayanarak,

I. Bilimsel çalışmalar dini inançları etkilemiştir.

II. Tapınaklar farklı amaçlar için de kullanılmıştır.

III. Din adamları devlet yönetiminde etkili olmuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" yalnız II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.