9. Sınıf Tarih: Türklerin İslamiyet’i Kabulü TEST - 1


Türklerin İslamiyet’i Kabulü konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Türklerin İslamiyet’i Kabulü Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Türklerin İslamiyet’i Kabulü konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Türklerin İslamiyet’i Kabulü Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Türklerin İslamiyet’i Kabulü TEST - 1
1.
Talas Savaşı’ndan sonra Türklerle Müslümanlar arasındaki ilişkiler, sosyal ve ticari alanda gelişti. Türk ülkelerine Müslüman tüccarlar ve din adamları akın etmeye başladı.

Bu durum;

I. Türkler arasında İslamiyet’in yayılması,

II. Türklerin Anadolu’ya akınlar yapması,

III. Türklerle Müslümanlar arasında etkileşimin artması

sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında,

I. ticaret,

II. ilim,

III. siyaset

unsurlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
3.
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslam dünyasında var olan anlaşmazlıkları ve iç çekişmeleri sona erdirdiler. İslam adına yeniden fetihlere başladılar.

Buna göre,

I. Türkler İslam dünyasında huzur ve güveni sağlamıştır.

II. Türklerin Müslüman olmasıyla İslam toprakları genişlemiştir.

III. Türkler yeni mezhepler ortaya koymuşlardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilenlerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Büyük Selçuklu Devleti resmen kuruldu.
Soru Açıklaması
5.
- Göktanrı inancı ile İslamiyet arasında benzerlikler olması

- Türklerin Müslüman tüccarlarla etkileşim yaşaması

- Türklerin savaşçılık özelliklerinin İslamiyet’teki cihat anlayışı ile uyuşması

Yukarıdaki durumların aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
Doğru Cevap: "C" Türklerin kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmelerine
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Hz. Ömer döneminde Müslümanlar ile Türkler temas etmeye başlamışlardır?
Doğru Cevap: "C" Nihavend Savaşı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boylarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Lidya
Soru Açıklaması
8.
Türklerin kendi istekleriyle Müslüman olmalarının en önemli nedeni eski Türk inancı ile İslamiyet arasında benzerlik bulunmasıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu benzerlikler arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "A" İslam dininin din görevlilerinin eski Türk inancını da iyi bilmesi
Soru Açıklaması
9.
I. İslamiyet’i farklı bölgelere yaymışlardır.

II. Arapça’yı resmi dil ilan etmişlerdir.

III. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir

Yukarıdakilerden hangileri Türklerin İslam dünyasına hizmetleri arasında gösterilebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi döneminde izlenen hoşgörülü politikalar Türklerin kitleler halinde İslamiyet’i kabul etmelerine ortam hazırlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Abbasiler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.