9. Sınıf Tarih: Tarih ve Zaman TEST - 1


Tarih ve Zaman konusu 9. Sınıf Tarih dersi test çöz sayfasındasın. Tarih ve Zaman Konusu test için her sorunun 1 dakika süresi vardır. Aşağıdaki Tarih ve Zaman konusu 9. Sınıf Tarih dersi testini belirtilen süre içerisinde çözdükten sonra en aşağıda bulunan "cevapları kontrol et" butonuna tıklayarak Tarih ve Zaman Konusunda yaptığın doğru - yanlış sayısı, cevaplar ve aldığın puanı görebilirsin.


logo
9. Sınıf Tarih: Tarih ve Zaman TEST - 1
1.
Celali Takvim ile ilgili;

I. Ömer Hayyam tarafından hazırlanmıştır.

II. Büyük Selçuklular Dönemi’ne aittir.

III. Güneş yılı esaslıdır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.
Tarihsel süreçte insanoğlu ilk başlarda döngüsel dairesel zaman anlayışını benimsemiştir. Başlangıcı ve sonu belli olmayan bu anlayışa göre tarih sürekli olarak tekrar etmektedir. Tek tanrılı dinlerin uygarlıkları etkilemesiyle bu zaman anlayışı yerini ilerlemeci – çizgisel anlayışa bırakmıştır. Böylece geçmişle gelecek bağlantılı hale gelmiştir.

Bu bilgilere dayanarak,

I. İnsanların zaman anlayışı süreç içerisinde değişikliğe uğramıştır.

II. Tarihî olaylarda her aşama zamanla birbirinden bağım-sız hale gelmiştir.

III. Modern tarih anlayışında neden sonuç ilişkisi göz önünde bulundurulmuştur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Miladi Takvim için söylenemez?
Doğru Cevap: "C" M.S. dönemlerde tarihlerin rakamsal değerleri günümüze yaklaştıkça küçülür.
Soru Açıklaması
4.
I. Hicri Takvim

II. Miladi Takvim

III. Rumi Takvim

Yukarıda verilen takvim çeşitlerinden hangileri ay yılı esasına göre düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "A" yalnız I
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?
Doğru Cevap: "B" Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922’de yapılmıştır.
Soru Açıklaması
6.
I. 12 Hayvanlı Türk Takvimi

II. Hicri Takvim

III. Miladi Takvim

Yukarıda verilen takvimlerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri sonucunda kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
7.
I. MÖ 700

II. MS 375

III. MÖ 1200

IV. MS 1453

Yukarıdaki tarihlerin günümüze en yakın olandan en uzak olana doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" IV – II – I – III
Soru Açıklaması
8.
Miladi Takvim’in günümüze kadar gelmesinde,

I. Roma,

II. Mısır,

III. Çin

uygarlıklarından hangilerinin katkısından söz edilebilir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “ay yılı” esasına dayalı takvimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Son şeklini Romalılar vermiştir.
Soru Açıklaması
10.
• MÖ tarihler sayısal değeri büyüdükçe günümüzden daha uzak, küçüldükçe daha yakın bir tarihi gösterir.

• MS tarihler sayısal değeri büyüdükçe günümüze daha yakın, küçüldükçe daha uzak bir tarihi gösterir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi arasındaki zaman farkı daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" MÖ 3200 – MS 2000
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
TEST HAKKINDA YORUM YAPABİLİRSİNİZ.